Mötescirkel för goda möten i rehabiliteringsprocessen

Ibland behöver flera aktörer samarbeta för att lyckas med den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Mötescirkeln kan då vara till hjälp för att få till en bra struktur för tydliga och trygga möten.

Chefen ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. Det innebär till exempel att chefen ska hålla löpande kontakt med medarbetaren under sjukskrivning och ta fram en plan för återgång i arbete. Ibland behöver även andra aktörer medverka från till exempel från Hälso- och sjukvården och Försäkringskassan. För att mötet ska bli bra behövs struktur och tydlighet i roller och ansvar. Med hjälp av mötescirkeln får alla deltagare möjlighet att förbereda sig inför mötet och kan i förväg få förståelse för hur det går till.

Olika mötescirklar för olika målgrupper

Det finns fyra olika cirklar, som var och en riktar sig till sin respektive målgrupp. Det som skiljer cirklarna emellan är den uppgift samt ansvar var och en har under mötet. Innehållet är utformat så att alla deltagare kan använda sina olika cirklar samtidigt under mötet. På baksidan av cirklarna finns en beskrivning av några av de aktörer som kan vara involverade i en rehabprocess samt vad deras roll och ansvar är.

Cirklarna finns för:

  • Chef: Mötets ordförande med ansvar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen
  • Rehabiliteringskoordinator: Möten där rehabiliteringskoordinatorn  är ordförande
  • Medarbetare: Person i en rehabiliteringsprocess
  • Övriga: Till exempel Personalspecialist/HR och företrädare från Företagshälsovård, Fack, Hälso- och Sjukvård, Försäkringskassa och Arbetsförmedling

Skriv ut eller beställ mötescirklar

Det går att skriva ut mötescirklarna i A3 och A4-format. Det går även att beställa mötescirklar av oss till självkostnadspris.

Hjälpte informationen på sidan dig?