Sid-titel: SIP – Samordnad individuell plan

SIP – Samordnad individuell plan
SIP – Samordnad individuell plan:

Det är vanligt att barn och unga, vuxna och äldre är i behov av samtidiga stödinsatser från flera aktörer inom kommun och landsting. Insatserna behöver då utgå från den enskildes aktuella livssituation och vara sammansatta och hänga ihop för att de ska få bästa möjliga effekt. – En SIP!

Till sidans topp