Självvald inläggning

SKR och Socialstyrelsen anordnar en serie med webbinarier om självvald/brukarstyrd inläggning (SI/BI).

Om Socialstyrelsens kartläggning

Socialstyrelsen har kartlagt och utvärderat effekten av metoden självvald inläggning (SI). Slutsatsen är att hela psykiatrin behöver bli mer sammanhållen och personcentrerad, där SI och andra liknande interventioner kan vara steg på vägen som gynnar de patienter med stora vårdbehov och kroniska tillstånd.

Hjälpte informationen på sidan dig?