Kraftsamling för psykisk hälsa

SKL bjuder in till ett möte för att kraftsamla och gemensamt utveckla det långsiktiga arbetet för att främja psykisk hälsa! Kraftsamlingen inleds med en kickoff den 9 september. Förtroendevalda, chefer och medarbetare i regioner och kommuner; representanter för myndigheter, civilsamhällesorganisationer, professions och fackorganisationer, näringsliv och andra aktörer bjuds då in till en eftermiddag med information och samtal om höstens kraftsamling och hur olika aktörer kan bidra.

Projekt & Ämnen

Hittar du inte det ämne du letar efter?