Ny överenskommelse om ökad tillgänglighet

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården under 2020. I denna överenskommelse ingår medel för BUP kopplat till tillgänglighet. Överenskommelsen psykisk hälsa för 2020 är fortfarande under förhandling och beräknas vara klar i början av året. I denna överenskommelse förhandlas om ytterligare medel till första linjens vård och BUP.

Projekt & Ämnen

Hittar du inte det ämne du letar efter?