Forskningsöversikt om sjukfrånvaro och återgång i arbete

I arbetet med att förebygga och förkorta sjukskrivningar, som blir allt vanligare på grund av stress och psykisk ohälsa, har en forskningsöversikt tagits fram med varningssignaler och förslag på effektiva insatser för att förebygga och förkorta sjukfrånvaron. 

Forskningsöversikten ger en överblick av frisk- och riskfaktorer, varningssignaler  och åtgärder på individ-, organisations- och samhällsnivå. 20 procent av de anställda står för mellan 62-82 % av den korta sjukfrånvaron. Det visar analyser genomförda i sju kommuner och fem regioner som Uppdrag Psykisk Hälsa samarbetat med under 2017. Analyserna pekar på betydelsen att tidigt fånga upp medarbetare med risk för sjukskrivning och att stärka koordinering mellan företagshälsa, vård och arbetsgivare. En viktig indikator för ökad risk för längre sjukskrivning är upprepad korttidsfrånvaro. Ökad risk för längre sjukskrivning finns redan efter det 3:e sjukskrivningstillfället under 12 månader.

20%

av de anställda står för mellan 62-82 % av den korta sjukfrånvaron. Upprepad korttidsfrånvaro ökar risken för längre sjukskrivning.

 

Vad krävs för att lyckas förebygga sjukskrivning?

För att lyckas i arbetet med att förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete krävs en kombination av riktade insatser på individ och organisationsnivå. Uppdrag Psykisk Hälsa (SKR) har utifrån analyser av sjukfrånvaron och en sammanställning av forskning på området identifierat insatser som vi bedömer har potential att minska den korta respektive längre sjukfrånvaron. Arbetet har skett i nära samarbete med sju kommuner och fem regioner under 2017. Insatserna testades och utvärderades under 2018.

Forskningsöversikten om arbete och sjukfrånvaro kan beställas som affisch!

Forskningsöversikten finns att beställa och kostar 25 kronor styck.
Jag vill beställa forskningsöversikten Arbete och sjukfrånvaro

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?