Barn- och ungdomspsykiatri

Uppdrag Psykisk Hälsa stödjer landets barn-och ungdomspsykiatri (BUP) i utvecklingsarbete.

Infografik som visar på statistik kring Barn- och ungdomspsykiatrin år 2018

Utvecklingsarbetet kan handla om att undersöka hur BUP:s samarbete med andra instanser fungerar (exempelvis första linjen, elevhälsan och socialtjänsten) och hur klinikerna kan dela erfarenheter med varandra i syfte att förbättra sitt arbete.

Under perioden hösten 2016 till våren 2017 besökte Uppdrag Psykisk Hälsa ett flertal BUP-kliniker och hörde dem berätta om sin vardag. Den bild som verksamheterna beskrev sammanfattades i en rapport, ”Hur mår BUP? En nulägesbeskrivning av barn- och ungdomspsykiatrin”. Läget kan sammanfattas med att det har blivit svårare att få tag på kvalificerad personal och att köerna till BUP har växt. Det är även svårt för personalen att hinna med sin verksamhetsutveckling. Däremot är medarbetarna inom BUP engagerade och vill gärna arbeta med förbättringsarbete.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?