Barn- och ungdomspsykiatri

Uppdrag Psykisk Hälsa stödjer landets barn- och ungdomspsykiatri (BUP) i utvecklingsarbete.

Utvecklingsarbetet kan handla om att undersöka hur BUP:s samarbete med andra instanser fungerar (exempelvis första linjen, elevhälsan och socialtjänsten) och hur klinikerna kan dela erfarenheter med varandra i syfte att förbättra sitt arbete.

Nationell överblick av BUP

Se lättillgänglig nationell överblick över BUP:s nyckeldata från 2021 i form av infografik.

Hur mår BUP?

Uppdrag Psykisk Hälsa har besökt ett flertal BUP-kliniker och hört dem berätta om sin vardag. Många av BUP:s utmaningar kvarstår. Den bild som verksamheterna beskrev sammanfattades i en rapport, ”Hur mår BUP? En nulägesbeskrivning av barn- och ungdomspsykiatrin”. Läget kan sammanfattas med att det har blivit svårare att få tag på kvalificerad personal och att köerna till BUP har växt. Det är även svårt för personalen att hinna med sin verksamhetsutveckling. Det konstateras dock att personalen inom BUP är engagerade och arbetar systematiskt med att förbättra sin verksamhet.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 22 september 2022 av Karin Lindström Är du intresserad av att beställa material?