Genombrott.nu – förenkla era förbättringsarbeten

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som gör det enklare att förändra och förbättra verksamheter. Både patienter/ brukare, närstående och personal kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras. Verktyget sköts enkelt via dator, iPad och mobiltelefon.

Tre skäl att använda verktyget

  • Ni samlar enkelt in data via enkäter och följer på det sättet lätt upp vad patienter/brukare, närstående och personal tycker, hur de upplever verksamheten och vad som kan förändras.
  • Verktyget sammanställer resultaten och skapar automatiskt rapporter som gör det lätt att presentera och visa – exempelvis på arbetsträffar, planeringsdagar och liknande.
  • Det gör det även lätt för chefer och ledning att få en tydlig bild av verksamheten.

Verktyget är kostnadsfritt att använda och licensfritt.

Förbättringsarbetet är roligare och mer lättarbetat! Majoriteten av personalen är med och verktyget är visuellt enkelt att använda. Det har verkligen underlättat och gjort det roligare.

Jonathan Ede, skötare och genombrottscoach psykiatrisk akut- och heldygnsvård Region Örebro Län

Hur förenklar verktyget vår verksamhet?

Verktyget är framtaget för göra arbetet med förbättringsarbeten enklare och roligare. Både patienter och personal kan lämna in förbättringsidéer. Utveckling av idéerna sker med PDSA-metoden. PDSA står för:

  • Plan, gör en planering
  • Do, testa idén
  • Study, se vad som händer
  • Act, besluta om det var en bra eller dålig idé -alternativt gör ett nytt test.

I verktyget kan ni också interagera med, och få inspiration av andra verksamheter. En av de stora vinsterna är att patienterna kan vara delaktiga i utvecklingen av vården.

Dessa frågor kan vara bra att ställa sig vid förbättringsarbeten:

  • Vad är det ni vill uppnå?
  • Hur vet ni att en förändring är en förbättring?
  • Vilka förändringar kan ni göra som leder till förbättringar?

Anna Friberg, verksamhetschef  på vård och omsorg, Eslövs kommun berättar om enkelheten med verktyget

Hjälpte informationen på sidan dig?