Genombrott.nu – verktyg för er som vill förenkla förbättringsarbetet

Genombrott.nu är ett visuellt och lättanvänt verktyg, som förenklar arbetet med att genomföra förändringar och förbättringar i verksamheten. Patient/ brukare, närstående och personalen kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras. Verktyget sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon.

Tre skäl för att använda verktyget

  • Ni samlar enkelt in data via enkäter och följer enkelt upp vad patienter/brukare, närstående och personalen tycker om och hur de upplever verksamheten och vad som kan förändras.
  • Verktyget sammanställer resultat och skapar rapporter automatiskt. Lätt att presentera och visa på exempelvis arbetsträffar, planeringsdagar och liknande.
  • Lätt för chefer och ledning att få en tydlig bild av verksamheten.

Verktyget är kostnadsfritt att använda och licensfritt.

Förbättringsarbetet är roligare och mer lättarbetat! Majoriteten av personalen är med och verktyget är visuellt enkelt att använda. Det har verkligen underlättat förbättringsarbetet!

Jonathan Ede, skötare och genombrottscoach psykiatrisk akut- och heldygnsvård Region Örebro Län

Anna Friberg, verksamhetschef vård och omsorg Eslövs kommun.

Hur förenklar verktyget vår verksamhet?

Verktyget är framtaget för göra arbetet med förbättringsarbeten enklare och roligare. Både patienter och personal kan lämna in förbättringsidéer. Utveckling av idéerna sker med PDSA-metoden. PDSA står för Plan, gör en planering, Do, testa idén, Study, se vad som händer och Act, besluta om det var en bra eller dålig idé -alternativt gör ett nytt test. I verktyget kan ni också interagera med, och få inspiration av, andra verksamheter. En av de stora vinsterna är att patienterna kan vara delaktiga i utvecklingen av vården.

  • Vad är det ni vill uppnå?
  • Hur vet ni att en förändring är en förbättring?
  • Vilka förändringar kan ni göra som leder till förbättringar?

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 8 februari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?