Om Uppdrag Psykisk Hälsa

Samarbetet mellan SKR och regeringen har utvecklats under många år, genom årsvisa överenskommelser. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. 

Överenskommelsen för 2021-2022

Överenskommelsen bygger på tidigare överenskommelser och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner. Regeringen och SKR har enats om att överenskommelsen för 2021–2022 kommer att utgå från de tre övergripande syften som fastlades i 2020 års överens­kommelse. Insatserna följs upp, utvärderas, vidareutvecklas och anpassas årligen, vid behov, i syfte att säkerställa att överenskommelserna hålls relevanta och ändamålsenliga och att arbetet bedrivs på ett strategiskt sätt.

Läs mer om överenskommelsen om psykisk hälsa och suicidprevention på SKR.se

Uppdrag Psykisk Hälsa

Vi som arbetar inom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa är också en del av Avdelningen för vård och omsorg på SKR. Denna webbplats är en plattform för kommunikation med kommuner och regioner om alla olika utvecklingsprojekt som vi bedriver tillsammans inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa. Du hittar också dokumentation från avslutade utvecklingsprojekt i de fall medarbetare inom kommuner och regioner fortfarande har användning för materialet.

Hjälpte informationen på sidan dig?