Om oss

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En överenskommelse som funnits sedan 2008.

Eventuell överenskommelse för 2019

SKL och regeringen har tidigare år tecknat överenskommelser för att stimulera satsningar inom psykiatri och psykisk hälsa. För 2019 finns ännu ingen överenskommelse. Det finns ännu inga besked i frågan. Berörda kommuners och regioners kontaktpersoner kommer att kontaktas och webbplatsen kommer att uppdateras så snart vi får relevant information om en eventuell överenskommelse.

År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan också globalt. Psykiatri och psykisk hälsa har de senaste åren varit en av statens mest prioriterade frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Syftet med överenskommelserna

Syftet med överenskommelserna, som tecknats sedan 2008, är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå. En viktig utgångspunkt vid överenskommelser mellan regeringen och SKL är en tillitsbaserad styrning som bland annat syftar till att ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

Socialdepartementet finansierar arbetet och Uppdrag Psykisk Hälsa har sin organisatoriska placering på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?