Om Uppdrag Psykisk Hälsa

SKR och staten har enats om att fortsätta arbetet kring psykisk hälsa och suicidprevention. Överenskommelsen ”Insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention 2023” ska möjliggöra fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. 

SKR och staten har sedan 2012 gemensamt bedrivit ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla insatserna inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Även om en positiv utveckling skett över tid har nya utmaningar inom området tillkommit. Dessa utmaningar behöver adresseras genom ett strategiskt, långsiktigt och samordnat utvecklingsarbete som omfattar såväl folkhälsopolitiska insatser som hälso- och sjukvård och socialtjänst. Parterna är därför överens om att det utvecklingsarbete som har bedrivits inom området behöver fortsätta.

Läs mer om överenskommelsen om psykisk hälsa och suicidprevention på SKR.se

Uppdrag Psykisk Hälsa

Vi som arbetar inom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa är också en del av Avdelningen för vård och omsorg på SKR. Denna webbplats är en plattform för kommunikation med kommuner och regioner om alla olika utvecklingsprojekt som vi bedriver tillsammans inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa. Du hittar också dokumentation från avslutade utvecklingsprojekt i de fall medarbetare inom kommuner och regioner fortfarande har användning för materialet.

Hjälpte informationen på sidan dig?