Om Uppdrag Psykisk Hälsa

SKR och regeringen samarbetar för att stärka den psykiska hälsan. Under 2020 skjuter regeringen till medel som stöder arbetet inom kommuner och regioner.

Samarbetet mellan SKR och regeringen har utvecklats under många år, genom årsvisa överenskommelser. SKR samordnar arbetet genom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa. På denna webbsida finns de aktuella utvecklingsprojekten som vi nu genomför, tillsammans med utvecklingsansvariga inom kommuner och regioner. Du hittar också dokumentation från avslutade utvecklingsprojekt i de fall medarbetare inom kommuner och regioner fortfarande har användning för materialet.

Överenskommelsen för 2020

Överenskommelsen för 2020 bygger på tidigare överenskommelser, och är en fortsättning av det långsiktiga arbete som stimulerats av staten och där SKR bidragit med utvecklingsstöd till kommuner och regioner.

Det finns tre syften med den aktuella överenskommelsen:

  • Stödja ett fortsatt utvecklingsarbete utifrån de lokala och regionala handlingsplaner som tagits fram i enlighet med 2016–2020 års överenskommelser.
  • Bidra till bättre förutsättningar för regioner och kommuner att arbeta utifrån bästa tillgängliga kunskap.
  • Initiera eller utveckla särskilda vårdformer och effektiva målgruppsanpassade insatser som regeringen och SKR är överens om, inom ramen för denna överenskommelse, för att förebygga psykisk ohälsa och öka tillgängligheten och kvaliteten i vården för de som redan har drabbats.

Regeringen och SKR är överens om att fortsätta det långsiktiga arbetet med att stimulera insatser för att främja psykisk hälsa, tidigt möta psykisk ohälsa och ge effektiv vård och stöd till personer med allvarlig problematik.

Vi som arbetar inom projektet Uppdrag Psykisk Hälsa är också en del av avdelningen för Vård och omsorg på SKR.

Denna webbplats är en plattform för kommunikation med kommuner och regioner om alla olika utvecklingsprojekt som vi bedriver tillsammans inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa.

Läs mer om överenskommelsen om psykisk hälsa på SKR.se

Hjälpte informationen på sidan dig?