Om Uppdrag Psykisk Hälsa

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan också globalt. Psykisk hälsa är ett av de mest prioriterade områdena inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Ökad tillgänglighet och jämlikhet

Syftet med överenskommelsen om psykisk hälsa är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå. En viktig utgångspunkt vid överenskommelser mellan regeringen och SKR är en tillitsbaserad styrning som bland annat syftar till att ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

Socialdepartementet finansierar arbetet och Uppdrag Psykisk Hälsa har sin organisatoriska placering på avdelningen för Vård och omsorg på SKR.

Denna webbplats är en plattform för kommunikation kring de olika utvecklingsprojekt som bedrivs inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa.

Läs mer om överenskommelsen om psykisk hälsa på SKR.se

Hjälpte informationen på sidan dig?