Om oss

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). En överenskommelse som funnits sedan 2008.

Överenskommelsen för 2018

Överenskommelsen 2018 omfattar 1 414 miljoner, en ökning med 529 miljoner. Syftet är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa.
Läs mer om överenskommelsen

År 2030 förväntas psykisk ohälsa vara den dominerande folkhälsoutmaningen, inte bara i Sverige utan också globalt. Psykiatri och psykisk hälsa har de senaste åren varit en av statens mest prioriterade frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Syftet med överenskommelserna

Syftet med överenskommelserna, som tecknats sedan 2008, är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå. En viktig utgångspunkt vid överenskommelser mellan regeringen och SKL är en tillitsbaserad styrning som bland annat syftar till att ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

Socialdepartementet finansierar arbetet och Uppdrag Psykisk Hälsa har sin organisatoriska placering på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 13 april 2018 av Är du intresserad av att beställa material?