Vägen till väggen – öka kunskapen om stress i arbetslivet

Filmerna Vägen till väggen är till för att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet. De riktar sig till både chefer och medarbetare, och kan vara ett bra verktyg för dig som arbetar som HR-chef eller som fackligt förtroendevald. 

Vägen till väggen - för personal

Filmerna Vägen till väggen är till för att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet. De riktar sig till både chefer och medarbetare, och kan vara ett bra verktyg för dig som arbetar som HR-chef eller som fackligt förtroendevald. Filmen ovan är riktad till personal. I filmen presenteras olika stressmoment som kan leda till att du själv eller en kollega går ”in i väggen”. Ett problem är att personen i farozonen sällan själv är tillräckligt medveten om allvaret i situationen för att göra något åt den. Och ju längre tid som går desto svårare att agera.

Annas resa

Filmen ”Annas resa” är en påhittad berättelse, men många känner nog igen sig ändå. Filmen visar hur aktörer runt Anna har svårt att förstå hennes behov. För att tidigt kunna ge rätt hjälp behöver alla inblandade bli bättre – både på att samarbeta och i de erbjudna insatserna. Förhoppningen är att filmen ska inspirera till en efterföljande diskussion om hur nyckelaktörer som sjukvården, arbetsgivare och Försäkringskassan kan bli bättre på att tidigt förstå och möta behov som Annas med rätt insatser.

Skapa samtal med filmerna och arbetsmaterialet

Du kan använda filmerna för att skapa samtal på arbetsplatsen kring hälsofrämjande och förebyggande insatser som kan förebygga sjukskrivningar. Till varje film finns ett arbetsmaterial nedan som gör det möjligt att utifrån filmen identifiera såväl friskfaktorer som riskfaktorer. På så sätt kan ni ta fram grunden till en handlingsplan för er arbetsplats.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?