Förebygga och förkorta sjukskrivningar

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa ökar i samhället och är nu den vanligaste orsaken till att få ersättning från sjukförsäkringen.

Det finns insatser som kan minska den korta respektive längre sjukfrånvaron, det visar bland annat en forskningsöversikt som SKR har tagit fram om vilka åtgärder som är effektiva. SKR arbetar för att stödja kommuner och regioner på olika sätt förbättra och stärka den psykiska hälsan.

I menyn till höger kan du ta del av forskningsöversikten och de olika stöd som vi arbetar med.

Vi erbjuder även utbildning inom riskorienterat arbetssätt och kollegial handledning.

Hjälpte informationen på sidan dig?