Förbättra den psykosociala arbetsmiljön

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa ökar i samhället och är nu den vanligaste orsaken till att få ersättning från sjukförsäkringen.

Uppdrag Psykisk Hälsa ger stöd till kommuner och regioner som vill stärka sin kompetensförsörjning genom att skapa friskare arbetsplatser. Forskning visar att det finns många olika insatser som kan förebygga och minska sjukfrånvaro. Uppdrag Psykisk Hälsa erbjuder bland annat utbildningar och stöd för medlemmar genom metoderna riskorienterat arbetssätt och kollegiala samtalsgrupper.

Illustration som visar fyra personer som diskuterar vid en dator.

Hjälpte informationen på sidan dig?