Förebygga och förkorta sjukskrivningar

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa ökar i samhället och är nu den vanligaste orsaken till att få ersättning från sjukförsäkringen.

SKR ger stöd till kommuner och regioner som vill stärka sin kompetensförsörjning genom att skapa friskare arbetsplatser. Forskning visar att det finns många olika insatser som kan förebygga och minska sjukfrånvaro. SKR erbjuder utbildningar och stöd för medlemmar genom utbildningar inom riskorienterat arbetssätt och kollegiala samtalsgrupper, se menyn till höger (på mobilen, tryck på +) för att läsa mer.

Hjälpte informationen på sidan dig?