Förebygga och förkorta sjukskrivningar

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir allt vanligare, men det finns insatser som kan minska den korta respektive längre sjukfrånvaron. Därav arbetar SKR för att stödja kommuner och regioner på olika sätt för att påverka den psykiska hälsan.

I menyn till höger kan du ta del av olika stöd som finns.

Hjälpte informationen på sidan dig?