Förebygga och förkorta sjukskrivningar

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir allt vanligare, men tidiga insatser kan minska både antalet sjukskrivningar och sjukskrivningarnas längd. 

Uppdrag Psykisk Hälsa samarbetar med Linköpings universitet, Lunds universitet och Linnéuniversitetet för att utveckla och sprida metoder som effektivt förebygger sjukskrivning och underlättar återgång i arbete.

Metodstödet Vägen till väggen: öka kunskapen om stress i arbetslivet

Filmerna Vägen till väggen är till för att öka kunskapen om stressrelaterad psykisk ohälsa i arbetslivet. De riktar sig till både chefer och medarbetare, och kan vara ett bra verktyg för dig som arbetar som HR-chef eller som fackligt förtroendevald.

Kollegiala samtalsgrupper: Reflekterande samtal med kollegor

Under 2017 prövar Uppdrag Psykisk Hälsa om metoden kollegiala reflekterande samtalsgrupper kan förebygga sjukskrivningar till följd av stressrelaterad psykisk ohälsa. Kollegiala reflekterande samtalsgrupper är träffar på arbetstid där deltagarna träffas för att tillsammans reflektera kring frågor om stress och utmattning.

KBT via webben vid stress och utmattning

Linköpings universitet och Uppdrag Psykisk Hälsa har tagit fram ett internetbaserat behandlingsprogram mot stress. Programmet bygger på kognitiv beteendeterapi, KBT. Målgruppen är personer med lindrig eller måttlig stress och tanken är att programmet ska både behandla och förebygga.

ReDO: grupphandledning med arbetsterapeut

ReDO är en metod för att kunna komma tillbaka i arbete och för att få en bättre arbetsförmåga. Uppdrag Psykisk Hälsa utvärderar nu effekterna av ReDO i Region Skåne och Region Jönköpings län.

Hjälpte informationen på sidan dig?