Förebygga och förkorta sjukskrivningar

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir allt vanligare, men det finns insatser som kan minska den korta respektive längre sjukfrånvaron.

Underlaget utgår från analyser av sjukfrånvaron och en sammanställning av forskning på området. Arbetet har skett i nära samarbete med sju kommuner och fem regioner.

Ny rapport: Riskorienterat arbetssätt

SKR:s analys visar att det går att identifiera riskgrupper för högre sjukfrånvaro både på medarbetar- och arbetsplatsnivå utifrån den data som arbetsgivaren har tillgång till. Ett utvecklingsarbete har genomförts i Region Norrbotten och Skåne. Sjukfrånvaron i båda regionerna hade minskat mer än det nationella genomsnittet.

I ett riskorienterat arbete ska arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro identifieras. Arbetsgivaren genomför aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser.

Rapport om riskorienterat arbetssätt

Ny handbok i riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro

Forskning visar att sjukfrånvaron går att förebygga och förkorta med rätt insatser.

Att arbeta riskorienterat innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser.

Målgrupp för metodhandboken är personer som arbetar med HR i kommuner och regioner.

Handbok i riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro

Relaterat material

Beställ forskningsöversikten om arbete och sjukfrånvaro som affisch

Forskningsöversikten finns att beställa och kostar 25 kronor styck.

Jag vill beställa forskningsöversikten Arbete och sjukfrånvaro

Hjälpte informationen på sidan dig?