Förebygga och förkorta sjukskrivningar

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir allt vanligare, men tidiga insatser kan minska både antalet sjukskrivningar och sjukskrivningarnas längd. 

Kvinna med grönska bakom sig lutar sig framåt och håller händerna för ansiktet.

Insatser för minskning av sjukfrånvaro

Uppdrag Psykisk Hälsa har identifierat insatser som vi bedömer har potential att minska den korta respektive längre sjukfrånvaron. Underlaget utgår från analyser av sjukfrånvaron och en sammanställning av forskning på området. Arbetet har skett i nära samarbete med sju kommuner och fem regioner under 2017. Insatserna testades och utvärderades under 2018-2019. Resultatet kommer att presenteras under våren 2020.

20%

av de anställda står för mellan 62-82 % av den korta sjukfrånvaron. Upprepad korttidsfrånvaro ökar risken för längre sjukskrivning.

Indikatorer vid sjukfrånvaro

Analyserna pekar på betydelsen att tidigt fånga upp medarbetare med risk för sjukskrivning och att stärka koordinering mellan företagshälsa, vård och arbetsgivare. En viktig indikator för ökad risk för längre sjukskrivning är upprepad korttidsfrånvaro. Ökad risk för längre sjukskrivning finns redan efter det 3:e sjukskrivningstillfället under 12 månader.

För att lyckas i arbetet med att förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete krävs en kombination av riktade insatser på individ och organisationsnivå.

Beställ forskningsöversikten om arbete och sjukfrånvaro som affisch

Forskningsöversikten finns att beställa och kostar 25 kronor styck.

Jag vill beställa forskningsöversikten Arbete och sjukfrånvaro

Utbildning för minskad sjukfrånvaro

Uppdrag Psykisk Hälsa (UPH) erbjuder regioner och kommuner att ta del av framtaget material och insikter genom en utbildningsserie från ett flerårigt utvecklingsarbete. Utbildningens underlag är omfattande och materialet beskriver processer och metoder i arbetet för att minska sjukskrivning och stärka den hälsofrämjande arbetsplatsen.

Se beskrivning av utbildning för minskad sjukfrånvaro

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?