Elevhälsa

Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till en elevhälsa som ska ge medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk hälsa hos barn och unga, och har stor möjlighet att spela en central roll i det framtida arbetet med att minska den psykiska ohälsan. Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa bedrivs flera olika projekt som fokuserar på elevhälsan, bland annat att undersöka om det går att förstärka elevhälsan och göra den till en första linje-verksamhet i samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Samtidigt med att Uppdrag Psykisk Hälsa genomför ett försök med att samla in uppgifter om elevers hälsa och psykiska mående pågår arbete för att ta fram ett kvalitetsregister för elevhälsan. Kvalitetsregistret kommer inledningsvis att samla in andra typer av uppgifter än SKL (till exempel uppgifter om vaccinationer, syn-, hörsel- och ryggkontroller). På sikt kan det dock bli aktuellt att synkronisera databaserna så att kvalitetsregistret även inkluderar uppgifter om elevers psykiska mående.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 13 april 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?