Elevhälsa

Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till en elevhälsa som kan ge medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk hälsa hos barn och unga, och har stor möjlighet att spela en central roll i det framtida arbetet med att minska den psykiska ohälsan.

Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa bedrivs flera olika projekt som fokuserar på elevhälsan.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?