Elevhälsan

Alla elever i grundskolan och gymnasieskolan ska ha tillgång till en elevhälsa som ska ge medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 

Glad leende kille i 15-års åldern som äter på en klubba

Elevhälsan tar redan i dag stort ansvar för frågor som gäller psykisk hälsa hos barn och unga, och har stor möjlighet att spela en central roll i det framtida arbetet med att minska den psykiska ohälsan. Inom ramen för Uppdrag Psykisk Hälsa bedrivs flera olika projekt som fokuserar på elevhälsan, bland annat att undersöka om det går att förstärka elevhälsan och göra den till en första linje-verksamhet i samverkan med socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Kvalitetsregister under framtagande för elevhälsan

Samtidigt med att Uppdrag Psykisk Hälsa genomför ett försök med att samla in uppgifter om elevers hälsa och psykiska mående pågår arbete för att ta fram ett kvalitetsregister för elevhälsan. Kvalitetsregistret kommer inledningsvis att samla in andra typer av uppgifter än SKR (till exempel uppgifter om vaccinationer, syn-, hörsel- och ryggkontroller). På sikt kan det dock bli aktuellt att synkronisera databaserna så att kvalitetsregistret även inkluderar uppgifter om elevers psykiska mående.

En av utgångspunkterna med elevhälsobaserad modell är att ge alla barn och ungdomar möjlighet att söka hjälp själva och få hjälp tidigare.

Elevhälsobaserad modell för första linjen

En elevhälsobaserad modell innebär att olika aktörer arbetar tillsammans för att erbjuda förebyggande och tidiga insatser med elevhälsan som den gemensamma arenan. Det är ett bra sätt att arbeta med lättillgängliga och kvalitativa insatser till barn, unga och deras föräldrar. Att ge tidiga insatser på skolan som arena innebär att barnen och de unga inte behöver förflytta sig från skolan, utan den kompetens som barnet eller den unge behöver istället kommer till skolan.

Läs om arbetet med elevhälsobaserad modell för första linjen

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?