E-tjänsten FamiljehemSverige

FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst som förenklar kommunernas mottagande av intresseansökningar till familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. 

En familj på nio personer sitter i en vit soffa och ser glada ut.

Information om FamiljehemSverige

Syftet med FamiljehemSverige är att skapa en central, användarvänlig och säker plattform där kommuner kan göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen. På webbplatsen FamiljehemSverige kan de som är intresserade av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj fylla i intresseanmälan till anslutna kommuner. På webbplatsen kan man även öka kunskapen om vad respektive uppdrag innebär.

Webbplatsen FamiljehemSverige

Säkra videomöten – nyhet för kommuner anslutna till FamiljehemSverige

Med anledning av rådande omständigheter i samhället med minskad möjlighet att träffas fysiskt finns möjligheten för kommuner anslutna till FamiljehemSverige att använda tjänsten Säkra videomöten. Säkra videomöten är en tjänst som möjliggör säkra videosamtal och möten på distans.

Mer information om Säkra videomöten

Exempel på information om den sökande

I intresseansökan får den sökande besvara ett antal frågor, så att kommunen tidigt får relevant information om den sökande. Innan frågorna besvaras väljer den intresserade vilket uppdrag som avses, alternativen är familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj. Antalet frågor och innehåll anpassas efter det uppdrag som väljs. Frågorna som ställs rör bland annat:

  • Relationsstatus och information om samtliga i hushållet
  • Boendeform och typ av boende
  • Anställningsform
  • Eventuella husdjur
  • Språkfärdigheter
  • Körkort
  • Önskemål kring barnet

Den sökande kan anmäla intresse till flera kommuner

Det är möjligt för den sökande att anmäla intresse till fler kommuner samtidigt (max fem kommuner). I intresseansökningen som kommunen mottar presenteras samtliga kommuner som ansökan har skickats till.

FamiljehemSverige erbjuder självtest

På webbplatsen FamiljehemSverige erbjuds intresserade bland annat att göra ett självtest som består av 15 frågor. Detta ger en uppfattning om vad åtagandet som familjehem innebär. Om resultatet är positivt föreslås personen att fylla i en intresseanmälan.

Så hanteras känslig information

Uppgifter som samlas in via e-tjänsten skickas och lagras i krypterad form. Konfidentialitet och integritet av personuppgifter säkerställs genom användning av asymmetrisk kryptering.

FamiljehemSveriges integritetspolicy

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 16 april 2020 av Ellinor Holm Är du intresserad av att beställa material?