E-tjänsten FamiljehemSverige

FamiljehemSverige är en nationell tjänst för alla Sveriges kommuner, som gör det lättare att bedöma personer som vill bli familjehem.

Via FamiljehemSverige kan personer som är intresserade av att bli familjehem dels få reda på mer om vad det innebär att vara familjehem, dels anmäla sitt intresse direkt till er kommun. E-tjänsten skattar alla intresseanmälningar som kommer in, så att det blir lättare för er i kommunen att sortera och prioritera mellan dem.

Alla som vill bli familjehem hänvisas till ett självtest

Om din kommun är ansluten till FamiljehemSverige och någon anmäler intresse via telefon, e-post eller kommunens webbplats hänvisas de vidare till webbplatsen FamiljehemSverige och ett självtest. Självtestet består av 15 frågor och ger en uppfattning om vilket åtagande det är att vara familjehem.

Om resultatet av självtestet är positivt uppmanas användaren att också fylla i ett frågeformulär via en säker kommunikationsplattform, SecureMailbox.

Kommunen får en skattning av svaren

De uppgifter som en person lämnar i frågeformuläret skattas automatiskt och skickas sedan till den kommun som personen har valt att ansöka till. Skattningen ger er i kommunen en översikt av hur ansökan kan prioriteras.

Frågorna bygger på Socialstyrelsens bedömningsmetod

Frågorna till självtestet och frågeformuläret bygger på frågor från bedömningsmetoden BRA-fam, Bedömning och rekrytering av familjehem. Det är en standardiserad metod för initial bedömning av familjehem som Socialstyrelsen har utvecklat. Skattningen av svaren har arbetats fram av en referensgrupp på Sveriges Kommuner och Landsting.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 23 november 2017 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?