FamiljehemSverige

FamiljehemSverige är en nationell e-tjänst som förenklar kommunernas arbete som rör rekrytering av familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj.

En familj på nio personer sitter i en vit soffa och ser glada ut.

FamiljehemSverige är en användarvänlig och säker plattform där de som är intresserade av att bli familjehem, jourhem, kontaktperson och kontaktfamilj kan öka kunskapen om vad respektive uppdrag innebär samt fylla i intresseanmälan till anslutna kommuner. FamiljehemSverige syftar till att underlätta för kommuner att göra en initial bedömning av en sökandes lämplighet för uppdragen.

Webbplatsen FamiljehemSverige.se

Så hanteras känslig information

De uppgifter som den intresserade uppger skickas och lagras i krypterad form. Konfidentialitet och integritet av personuppgifter säkerställs genom användning av asymmetrisk kryptering.

FamiljehemSveriges integritetspolicy

Vad ingår i FamiljehemSverige?

FamiljehemSverige underlättar kommunens arbete med prioritering och sortering av inkommande intresseanmälningar av att vara familjehem, jourhem, kontaktperson eller kontaktfamilj genom att sammanställa relevanta uppgifter om den som anmäler intresse.

Kommunen får en sammanställd bild av intresseanmälningar

Antalet frågor och innehåll som den sökande får besvara anpassas efter det uppdrag som hen väljer att anmäla intresse till. Frågorna rör bland annat relationsstatus och information om samtliga i hushållet, boendeform samt språkfärdigheter. Uppgifterna sammanställs sedan automatiskt och skickas till den eller de kommuner (max fem) som personen har valt att skicka ansökan till. Sammanställningen är framtagen för att både ge en översiktlig och en mer omfattande bild av familjen eller personen som anmält intresse.

Ger de intresserade information om uppdragen

På webbplatsen FamiljehemSverige.se kan de intresserade göra ett självtest om 15 frågor som syftar till att ge en uppfattning om vad åtagandet som familjehem innebär. Om resultatet är positivt föreslås personen att fylla i en intresseanmälan. Frågorna till självtestet och frågeformuläret för intresseanmälan bygger på frågor från bedömningsmetoden BRA-fam (bedömning vid rekrytering av familjehem) vilket är en standardiserad metod för initial bedömning av familjehem som Socialstyrelsen har utvecklat.

Läs mer om BRA-fam på Socialstyrelsens webbplats

Säkra videomöten – möjliggör säkra videosamtal och möten på distans

Säkra videomöten är en videomötestjänst som möjliggör en säker distanskommunikation där man delar känslig information.

Mer information om Säkra videomöten

Automatisk statistikrapport varje månad

Varje månad får anslutna kommuner en rapport som ger en sammanställd bild av de som anmält intresse till kommunen. Statistiken är anonymiserad. Rapporten kan användas i marknadsföringsanalys för att utvärdera om kommunen når rätt familjer.

Marknadsföringsmaterial

Anslutna kommuner erbjuds använda marknadsföringsmaterial som kan anpassas till kommunens egen grafiska profil, såsom banners, flygblad, filmer som kan spridas på sociala medier.

Marknadsföringsmaterial FamiljehemSverige

Support

Kommuner som är ansluta till FamiljehemSverige erbjuds support gällande tjänsten, och får gärna tycka till om tjänstens innehåll och förbättringsområden. Med jämna mellanrum anordnas även en webbsändning där aktuella frågor diskuteras.

Film om FamiljehemSverige

Nedan kan du se en presentation av tjänsten FamiljehemSverige som ger en övergripande bild av hur tjänsten fungerar. Videon går även att se med textning.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 6 april 2020 av Ellinor Holm Är du intresserad av att beställa material?