Kontakt och medarbetare

Kontakta oss

Postadress:

Sveriges Kommuner och Landsting
118 82 Stockholm

Fakturering

Vi tar emot fakturor elektroniskt.
Läs mer om e-fakturor på skl.se

Telefon (växel)
Organisationsnummer

222000-0315

Ing-Marie Wieselgren

Titel

Projektchef

Telefonnummer
08-452 77 92
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Marit Grönberg Eskel

Titel

Biträdande projektchef

Telefonnummer
08-452 78 23
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Kristin Asmundsson

Titel

Administratör
Kontaktperson för Ing-Marie Wieselgren, avtalshantering, samordning, administration

Telefonnummer
08-452 77 93
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Lisa Minell

Titel

Verksamhetscontroller

Telefonnummer
08-452 73 78
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Sofie Johansson

Titel

Projektsekreterare

Telefonnummer
08-452 76 68
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Lotta Jernström

Titel

Handläggare
Informationsansvar/press

Telefonnummer
08-452 77 04
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Jonas Stenberg

Titel

Handläggare
Statistik

Telefonnummer
08-452 76 63
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Mattias Persson

Titel

Analytiker
Analys och statistik avseende långtidssjukskrivningar

Tomas Bokström

Titel

Projektledare
Sociala investeringar, Tidiga insatser

Telefonnummer
08-452 72 65
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Margareta Bolmgren

Titel

Handläggare
Främjande/förebyggande, sociala investeringar och tvärsektoriell styrning

Telefonnummer
08-452 79 13
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Elina Saxelin

Titel

Handläggare
Främjande/förebyggande, sociala investeringar och tvärsektoriell styrning

Telefonnummer
08-452 77 22
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Maria Svernehem

Titel

Projektadministratör
Primärvård och Suicidprevention

Telefonnummer
08-452 74 85
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Charlotta Skålén

Titel

Projektledare
Primärvård

Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Karin Lindström

Titel

Projektledare
Samverkan, Socialtjänst, SIP, och BUP

Telefonnummer
08-452 77 31
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Viveca Axelsson

Titel

Handläggare
SIP, Nyanlända och FamiljehemSverige

Telefonnummer
08-452 74 32
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Helena Orrevad

Titel

Projektledare
Första linjen, Tidiga insatser, Nyanlända & Asylsökande

Telefonnummer
08-452 78 46
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Linda Sanneving

Titel

Projektledare
Första linjen, elevhälsa och ungdomsmottagningar

Telefonnummer
08-452 79 62
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Anna Jonsson

Titel

Handläggare
Elevhälsa, Första linjen

Telefonnummer
08 - 452 74 02

Ann Lund

Titel

Handläggare
Barn och ungdomspsykiatri - BUP

Telefonnummer
08-452 76 85
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Rose-Marie Sandberg

Titel

Handläggare
Specialistpsykiatri

Telefonnummer
08-452 78 99
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Henrik Tunér

Titel

Handläggare
Utbildning, Hälsa i Sverige, Nyanlända & Asylsökande

Telefonnummer
08-452 75 17
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Maria Kalingas Ruin

Titel

Handläggare
BUP-Barn och ungdomspsykiatri, elevhälsofrågor

Telefonnummer
08-452 75 91
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Samira Radwan

Titel

Projektadministratör
Nyanlända & Asylsökande, FamiljehemSverige

Telefonnummer
08-452 75 87
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Mari Littmarck

Titel

Projektledare
Kvalitetsregister psykiatrin, FamiljehemSverige

Telefonnummer
070-896 40 39
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Maria Nyström Agback

Titel

Jurist
Juridik & tvångsvård, Nyanlända & Asylsökande

Telefonnummer
08-452 77 08
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Martin Rödholm

Titel

Projektledare
Läkarbemanning, tvångsvård, kartläggning specialistpsykiatri, självskadebeteende

Telefonnummer
08-452 76 07
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Rickard Bracken

Titel

Projektledare
Infrastruktur, primärvård, hälsofrämjande arbetsliv, delaktighet

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Zophia Mellgren

Titel

Projektledare
Integrerade arbetsformer – ACT/FACT, delaktighet, implementering

Telefonnummer
08-452 79 53
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Madelene Wennberg

Titel

Handläggare
SIP för vuxna, samordning och arbetslivsinriktad rehabilitering till personer med svår psykisk ohälsa

Freddot Carlsson-Andersson

Titel

Projektadministratör

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Ola Winquist

Titel

Konsult/Projektledare
Digitalt stöd för kliniskt förbättringsarbete, Genombrottsprogram Barn- och Unga

Telefonnummer
072-567 66 23
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Catrin Hägerholm

Titel

Projektledare
Genombrott.nu -digitalt stöd för kliniskt förbättringsarbete, Genombrottsprogram Barn- och Unga

Telefonnummer
072-254 58 28
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Philimona Mulugeta

Titel

Producent

Telefonnummer
08-452 71 29
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Daniel Depierre

Titel

Grafisk formgivare

Telefonnummer
08-452 76 88
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Charlie Brusvik

Titel

Webbredaktör

Telefonnummer
08-452 76 17
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Hanna Sällemark

Titel

Handläggare
Skolresultat och psykisk hälsa, Utveckling av lärmiljö

Telefonnummer
08-452 79 29
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Hampus Allerstrand

Titel

Förbundsjurist

Telefonnummer
08-452 75 70
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Mikael Malm

Titel

Handläggare
Linjeverksamhet på SKL

Telefonnummer
08-452 78 31
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Fredrik Lindencrona

Titel

FoU-ansvarig och internationell samordnare

Telefonnummer
08-452 79 06
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Mary Orneklint

Titel

Kontroller
Ekonomi

Telefonnummer
08-452 70 00
Epostadress
[Javascript-skyddad e-postadress]

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 17 januari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?