Kontakt och medarbetare

Kontakta oss

Postadress:

Sveriges Kommuner och Regioner
118 82 Stockholm

Fakturering

Vi tar emot fakturor elektroniskt.
Läs mer om e-fakturor på skr.se

Telefon (växel)
Organisationsnummer

222000-0315

Ing-Marie Wieselgren

Titel

Projektchef

Telefonnummer
08-452 77 92
Epostadress
[javascript protected email address]

Anna Jonsson

Titel

Handläggare
Elevhälsa, Första linjen

Telefonnummer
08-452 74 02
Epostadress
[javascript protected email address]

Anna Östbom

Titel

Handläggare
Sjukskrivningar, Sociala investeringar

Telefonnummer
08-452 76 96
Epostadress
[javascript protected email address]

Catrin Hägerholm

Titel

Projektledare
Genombrott.nu - digitalt stöd för kliniskt förbättringsarbete

Telefonnummer
072-254 58 28
Epostadress
[javascript protected email address]

Ellinor Holm

Titel

Projektassistent
Föräldraledig

Fredrik Lindencrona

Titel

FoU-ansvarig och internationell samordnare

Telefonnummer
08-452 79 06
Epostadress
[javascript protected email address]

Helena Orrevad

Titel

Handläggare
Sociala investeringar, tidiga insatser

Telefonnummer
08-452 78 46
Epostadress
[javascript protected email address]

Henrik Tunér

Titel

Projektledare
Kommunikation, digitalisering, utbildning, migration och psykisk hälsa

Telefonnummer
08-452 75 17
Epostadress
[javascript protected email address]

Karin Lindström

Titel

Projektledare
Samverkan, Socialtjänst, SIP, och BUP

Telefonnummer
08-452 77 31
Epostadress
[javascript protected email address]

Linda Rydberg

Titel

Projektledare
Första linjen, elevhälsa och ungdomsmottagningar

Telefonnummer
08-452 79 62
Epostadress
[javascript protected email address]

Lisa Minell

Titel

Handläggare

Telefonnummer
08-452 73 78
Epostadress
[javascript protected email address]

Louise Kimby

Titel

Handläggare
Vårdförlopp schizofreni, tvångsvård

Epostadress
[javascript protected email address]

Maria Svernehem

Titel

Projektadministratör
Föräldraledig

Epostadress
[javascript protected email address]

Martin Rödholm

Titel

Projektledare
Läkarbemanning, tvångsvård, kartläggning specialistpsykiatri, självskadebeteende

Telefonnummer
08-452 76 07
Epostadress
[javascript protected email address]

Micael von Wowern

Titel

Handläggare

Epostadress
[javascript protected email address]

Mikael Malm

Titel

Handläggare
Linjeverksamhet på SKR

Telefonnummer
08-452 78 31
Epostadress
[javascript protected email address]

Ola Winquist

Titel

Konsult/Projektledare
Digitalt stöd för kliniskt förbättringsarbete, Genombrott

Telefonnummer
072-567 66 23
Epostadress
[javascript protected email address]

Sofie Johansson

Titel

Handläggare
Överenskommelsen psykisk hälsa, stimulansmedel, FamiljehemSverige

Telefonnummer
08-452 76 68
Epostadress
[javascript protected email address]

Viveca Axelsson

Titel

Handläggare
SIP, Nyanlända och FamiljehemSverige

Telefonnummer
08-452 74 32
Epostadress
[javascript protected email address]

Hjälpte informationen på sidan dig?