Kontakt och medarbetare

Kontakta oss

Postadress:

Sveriges Kommuner och Regioner
118 82 Stockholm

Fakturering

Vi tar emot fakturor elektroniskt.
Läs mer om e-fakturor på skr.se

Telefon (växel)
Organisationsnummer

222000-0315

Anna Jonsson

Titel

Handläggare
Elevhälsa, Första linjen

Epostadress
[javascript protected email address]

Anna Östbom

Titel

Handläggare
Sjukskrivningar, Sociala investeringar

Epostadress
[javascript protected email address]

Ellinor Holm

Titel

Handläggare
FamiljehemSverige, Genombrott.nu, Metodstöd för elevhälsan, SIP

Epostadress
[javascript protected email address]

Fredrik Lindencrona

Titel

FoU-ansvarig och internationell samordnare

Epostadress
[javascript protected email address]

Helena Orrevad

Titel

Handläggare
Sociala investeringar, tidiga insatser

Epostadress
[javascript protected email address]

Henrik Tunér

Titel

Projektledare
Kommunikation, digitalisering, utbildning, migration och psykisk hälsa

Epostadress
[javascript protected email address]

Ingela Larsen

Titel

Kommunikatör

Epostadress
[javascript protected email address]

Karin Lindström

Titel

Projektledare
Samverkan, Socialtjänst, SIP, och BUP

Epostadress
[javascript protected email address]

Linda Rydberg

Titel

Projektledare
Första linjen, elevhälsa och ungdomsmottagningar

Epostadress
[javascript protected email address]

Lisa Minell

Titel

Handläggare

Epostadress
[javascript protected email address]

Louise Kimby

Titel

Handläggare
Vårdförlopp schizofreni, tvångsvård

Epostadress
[javascript protected email address]

Maria Svernehem

Titel

Projektadministratör

Epostadress
[javascript protected email address]

Martin Rödholm

Titel

Projektledare
Läkarbemanning, tvångsvård, kartläggning specialistpsykiatri, självskadebeteende

Epostadress
[javascript protected email address]

Mikael Malm

Titel

Handläggare
Linjeverksamhet på SKR

Epostadress
[javascript protected email address]

Ola Winquist

Titel

Konsult/Projektledare
Digitalt stöd för kliniskt förbättringsarbete, Genombrott

Epostadress
[javascript protected email address]

Sofie Johansson

Titel

Handläggare
Överenskommelsen psykisk hälsa, stimulansmedel, FamiljehemSverige

Epostadress
[javascript protected email address]

Susanne Nordling

Titel

Handläggare
Stöd inom ledning och styrning

Epostadress
[javascript protected email address]

Viveca Axelsson

Titel

Handläggare
SIP, Nyanlända och FamiljehemSverige

Epostadress
[javascript protected email address]

Hjälpte informationen på sidan dig?