Internationellt samarbete

International Initiative för Mental Health Leadership (IIMHL) är en organisation där Sverige genom Uppdrag Psykisk Hälsa är en av tio medlemsorganisationer.

IIMHL syftar till att skapa mötesplatser där ledare inom området psykisk hälsa möts för att lära, reflektera och arbeta tillsammans. Det övergripande målet är att förbättra förutsättningarna för psykisk hälsa för de som möter verksamma organisationer inom just psykisk hälsa och missbruksvård.

Uppdrag Psykisk Hälsa deltar i flera nätverk inom IIMH, exempelvis Council for Clinical Leaders (CCL). Det är ett nätverk som samlar ledare för klinisk verksamhet inom psykiatri på nationell nivå i medlemsländerna. Fokus ligger på att byta erfarenheter. Under våren 2020 har fokus varit kring hur man hanterar effekter av covid-19 på den psykiska hälsan.

För ledare inom handikappområdet finns också International Initiative for Disability Leadership (IDL) som är en viktig del av IIMHL: s verksamhet.

Internationella jämförelser av nyckeltal

Mental Health Metrics är en arbetsgrupp inom IIMHL med syfte att göra jämförelse av nyckeltal och indikatorer i specialistpsykiatrin. Sverige deltar med data från kartläggningen Psykiatrin i Siffror och skiljer ut sig inom flera områden. Arbetet genomförs under ledning av National Health Services Benchmarking Network i England.

Om kartläggningen  Psykiatrin i Siffror

Medlemsländernas Leadership Exchanges

Medlemsländerna inom IIMHL arrangerar återkommande så kallade Leadership Exchanges, det vill säga veckolånga lärandemöten. Mötena äger rum var 16:e månad där SKR var arrangör för mötet i Stockholm 2018 tillsammans med  Folkhälsomyndigheten. Temat var ”Building bridges beyond borders” och innehöll tematiska kunskapsutbyten i  Stockholm, Göteborg, Malmö och andra platser i Europa. Det senaste mötet var i Washington i september 2019 och nästa möte planeras till  Christchurch i Nya Zeeland 28 feb – 4 mars 2022.

 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?