Förbättrat omhändertagande vid neuropsykiatrisk problematik

Uppdrag Psykisk Hälsa har under flera år arbetat inom området förbättrat omhändertagande vid neuropsykiatrisk problematik. Arbetet har exempelvis inneburit stöd till verksamheter samt ytor för erfarenhetsutbyte verksamheter emellan. 

Uppdrag Psykisk Hälsa har anordnat ett antal webbinarier om insatser som bättre kan möta behoven hos den stora gruppen barn, ungdomar, vuxna och äldre med neuropsykiatrisk problematik. Webbinarierna riktade sig till personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik. Mötesdeltagare diskuterade och delade olika exempel på arbetssätt. Målet med dessa träffar var också att åstadkomma mer jämlika insatser nationellt med stöd i nationella vård- och insatsprogram.

Hjälpte informationen på sidan dig?