Förbättrat omhändertagande vid NP-problematik

Uppdrag Psykisk Hälsa erbjuder dialoger och ger information till stöd för förbättrat omhändertagande vid NP-problematik.

Webbinarierna riktar sig till personal inom offentligt drivna verksamheter i regioner och kommuner eller aktörer med ett helhetsuppdrag för regionen relaterat till neuropsykiatrisk problematik.

Tillsammans utforskar vi möjligheterna att utforma insatser som bättre kan möta behoven hos den stora gruppen barn, ungdomar, vuxna och äldre med neuropsykiatrisk problematik. Dialogen utgår från olika exempel på arbetssätt i verksamheterna, som delas och diskuteras. Målet är också att åstadkomma mer jämlika insatser nationellt med stöd i Nationella vård- och insatsprogram (vardochinsats.se) och det arbete som görs i den nationella arbetsgruppen adhd, Programområde Psykisk hälsa i systemet för kunskapsstyrning.

Hjälpte informationen på sidan dig?