Första linjen för barn och unga

Uppdrag Psykisk Hälsa ger utvecklingsstöd till verksamheter som har i uppdrag att ta emot barn och unga med psykiska besvär och lindriga psykiatriska tillstånd oavsett orsak.

Rapporten Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa 21/22

I rapporten Första linjen för barns och ungas psykiska hälsa 21/22 presenteras bland annat hur första linjen är organiserad i olika regioner och hur olika uppdraget kan se ut.

Vilka är första linjens insatser?

I Första linje-boken, ett stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa, kan du läsa om vad första linjen för barn och unga kan göra och vilka insatser som första linjen kan eller skulle kunna erbjuda barn, unga och anhöriga. Fokus ligger på själva insatserna, inte på vilken aktör som genomför dem eller hur arbetet inom första linjen för barn och unga är organiserat.

Innehållet i Första linje-boken
  • att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa
  • att ringa in och definiera problem, symtom och besvär
  • att hänvisa och remittera vidare till andra aktörer
  • att vara ett konsultativt stöd för andra verksamheter som möter barn som mår dåligt
  • att ge stöd till barn enskilt eller i grupp, och till familjen.

Innehållet i första linje-boken bygger på kunskap och praktisk erfarenhet från många olika verksamheter inom första linjen för barn och unga på olika håll i landet.

Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34)

Den 4 maj 2021 publicerades utredningen Börja med barnen! Sammanhållen god och nära vård för barn och unga.

Utredningen om en sammanhållen god och nära vård för barn och unga har haft i uppdrag att föreslå insatser som ska bidra till en mer likvärdig vård som innefattar förebyggande och hälsofrämjande insatser för barn och unga i hela landet. I uppdraget har även ingått att främja utvecklingen av en sammanhållen god och nära vård för barn och unga med bland annat psykisk ohälsa.

Första linje-nätverket

Det finns ett nationellt forum som vänder sig till chefer och utsedda verksamhetsutvecklare för första linje-verksamheter för barn och ungas psykiska hälsa i landet.

Kontaktperson för nätverket är Anna Jonsson, kontakta henne för mer information.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?