Kollegiala samtalsgrupper: Reflekterande samtal med kollegor

Erfarenheter och olika studier har visat att reflektion tillsammans med kollegor är en form av återhämtning. Det kan också bidra till att till förebygga sjukskrivningar till följd av stressrelaterad psykisk ohälsa om fokus ligger på de frågorna.

Kollegiala reflekterande samtalsgrupper är träffar på arbetstid där deltagarna träffas varje vecka under åtta till tio veckors tid för att tillsammans reflektera kring frågor om arbetsmiljö.

Kollegialt stöd ska bidra till ett hållbart arbetsliv

Syftet med handledningsmetoden är att utveckla ett främjande och hållbart arbetssätt för medarbetare.

Under 2019 genomfördes en pilotstudie i kollegial handledning inom Helsingborgs stad för chefer och medarbetare i olika kontaktyrken.

Arbetet bestod av en salutogen handledningsmodell som utvecklades i samarbete mellan Helsingborgs stad, Feelgood företagshälsovård och Lunds universitet. Medarbetare på skol- och fritidsförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningen deltog i studien under våren och hösten 2019. Handledningsträffarna löpte över 8 tillfällen á 2 timmar.

Syftet med handledningsmetoden är att utveckla ett främjande och hållbart arbetssätt för medarbetare, bidra till att öka förmågan att reflektera över sådant som sker i krävande arbetssituationer och utveckla hållbara relationer på arbetsplatsen. Kollegiala samtalsgrupper kan även öka kompetens inom ledarskap och teamarbete.

Utbildning med forskning som grund

Med Helsingborgs stads erfarenheter och en forskningsrapport från Lunds universitet som grund erbjuder SKR i samarbete med Helsingborgs stad en utbildning som riktar sig till kommuner, regioner och kommunala bolag. Klicka här för att ta del av forskningsrapporten (helsingborg.se).

Utbildningen presenterar manualens innehåll och ger möjlighet att i mindre grupper diskutera och reflektera om olika slags situationer som handledare kan ställas inför.

Målgruppen är HR-experter och medarbetare med erfarenhet av att leda grupper i kommuner och regioner.

 

Utbildningsprogram 2023

Utbildningen omfattar två halvdagar:

  • Torsdag 12 oktober kl 09.00-12.00
  • Torsdag 26 oktober kl 09.00-12.00

Preliminär anmälan till anna.ostbom@skr.se.

Att arbeta med kollegial stöd för att förebygga utmattning

SKR har även tidigare haft ett samarbete med Ulla Pettersson där fokus var att leda grupper reflektera kring frågor om stress och utmattning. Samtalsgrupperna vände sig till medarbetare som är i riskzon för sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa. Metoden utvecklades av Ulla Peterson, lektor vid Linnéuniversitetet. Klicka här för att läsa mer om forskningen kring reflekterande kollegiala samtalsgrupper (pubmed.gov)

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?