Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar finns i nästan alla kommuner och har förutsättningar att spela en viktig roll i att förebygga och erbjuda tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

Det är en stor variation i ungdomsmottagningarnas förutsättningar. År 2016 och 2017 satsade staten 130 miljoner kronor årligen på kommuner och regioner för att stärka och stimulera ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Främjande och tidiga insatser behöver kännetecknas av att de är lättillgängliga. De bör också hålla hög kvalitet. Det förutsätter att det finns rätt kompetens bland personalen som arbetar på mottagningarna och att man har bra verktyg att arbeta med när det gäller psykisk hälsa.

Uppdrag Psykisk Hälsa har genomfört en kartläggning av Sveriges samtliga ungdomsmottagningar. Kartläggningen visar bland annat att det finns en stor variation mellan olika ungdomsmottagningar när det gäller förutsättningar för att arbeta med psykisk hälsa.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?