Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar är verksamheter för unga personer som vill ha svar på frågor gällande sex, hälsa och relationer, men kan också spela en viktig roll i att förebygga och erbjuda tidiga insatser vid psykiska besvär. 

Mellan 2016 och 2023 inkluderade överenskommelsen om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention mellan staten och SKR en satsning på att stärka och stimulera ungdomsmottagningarnas psykisk hälsa-arbete.

Det är en stor variation i ungdomsmottagningarnas förutsättningar. Främjande och tidiga insatser behöver kännetecknas av att de är lättillgängliga. De bör också hålla hög kvalitet. Det förutsätter att det finns rätt kompetens bland personalen som arbetar på mottagningarna och att man har bra verktyg att arbeta med när det gäller psykisk hälsa.

Kartläggning av ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa

I samband med att de första stimulansmedlen betalades ut 2016 genomförde SKR en kartläggning av ungdomsmottagningarnas arbete på området psykisk hälsa. Vintern 2022-2023 genomfördes en uppföljning med syftet att ta fram ett uppdaterat underlag för hur ungdomsmottagningarna i Sverige arbetar med att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och ge stöd vid psykiska besvär. Underlaget kan fungera som stöd i kommuner och regioners arbete med att utveckla och förbättra insatser till unga på området psykisk hälsa samt bidra till en fördjupad diskussion på nationell nivå om hur SKR, staten och myndigheter kan bidra till att stärka ungdomsmottagningarnas arbete på området.

🔗 Ungdomsmottagningars arbete med psykisk hälsa – en kartläggning av Sveriges ungdomsmottagningar (pdf, ny flik)

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?