Överenskommelser

Syftet med överenskommelserna är att stimulera en förbättring i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå. 

Två glada kompisar på skolgården

En viktig utgångspunkt vid överenskommelser, som förekommit sedan 2008 mellan regeringen och Sveriges kommuner och Landsting, är en tillitsbaserad styrning som bland annat syftar till att ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

Regeringen bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa under 2018. Satsningen görs bland annat med syfte att förstärka både primärvård och den specialiserade psykiatrin för vuxna. I överenskommelsen återfinns även en förstärkning särskilt riktad till barn- och ungdomspsykiatrin och första linjens psykiatri för barn och unga i landsting och regioner samt fortsatta medel för att förstärka ungdomsmottagningarnas arbete.
Arbetet kommer som tidigare att ledas och samordnas av Uppdrag Psykisk Hälsa som har sin organisatoriska placering på SKL.

Hjälpte informationen på sidan dig?