Överenskommelser

Syftet med överenskommelserna är att stimulera en förbättring i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå. 

En viktig utgångspunkt vid överenskommelser, som förekommit sedan 2008 mellan regeringen och Sveriges kommuner och Landsting, är en tillitsbaserad styrning som bland annat syftar till att ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

Eventuell överenskommelse 2019

Det är fortfarande osäkert om regeringen bedömer att det finns ett fortsatt stort behov av att satsa på psykiatri och psykisk hälsa under 2019. Vi kommer att uppdatera hemsidan samt kontakta alla kommuners och regioners kontaktpersoner så snart vi får besked om en eventuell ny överenskommelse för 2019.

Hjälpte informationen på sidan dig?