Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention

SKR och staten har för 2024 tecknat en överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Överenskommelsen ska möjliggöra fortsatt hållbart utvecklingsarbete inom området som bidrar till förbättringar på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer om överenskommelsen på SKR:s hemsida. 

Hjälpte informationen på sidan dig?