Från teori till praktik i kristider

Kriser i vår omvärld har stor påverkan på arbetsmiljön i kommuner och regioner. Chefer och HR behöver arbeta strategiskt och konkret med att säkerställa och utveckla en god arbetsmiljö. Här finns rapporter, vägledningar och verktyg från många olika organisationer att inspireras av.

Rapport med lärdomar och goda exempel

Under åren 2020–2021 samlade Uppdrag Psykisk Hälsa tillsammans med avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKR lärdomar, råd och goda exempel från forskare och erfarna chefer samt HR- och arbetsmiljöexperter från hela landet. Medverkande delade generöst med sig av sina kunskaper och erfarenheter inom arbetsmiljö, ledarskap och psykisk hälsa under sammanlagt 16 webbinarier för kommuner och regioner. I rapporten Från teori till praktik i kristider (SKR.se) samlas de viktigaste lärdomarna, inspiration med konkreta verktyg och tips om var man kan hitta mer information.

🔗 Rapporten Från teori till praktik i kristider (SKR.se)

Vägledningar med råd från forskningen

Baserat på intervjuer och samtal med ett trettiotal forskare och dialog med HR-experter och chefer har SKR tagit fram kortfattade vägledningar som sammanfattar praktiska råd kring att förebygga psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i samband med en kris.

Material från genomförda webbinarier

Under åren 2020-21 bjöd SKR in till en serie webbinarier om hur vi kan arbeta för en bättre arbetsmiljön under pandemin. Gensvaret från HR och chefer var mycket positivt med upp till 900 deltagare. Lärdomarna kan användas i många olika kriser som medarbetare i kommuner och regioner kan komma att ställas inför i framtiden.

Stöd för chefers situation

Stötta medarbetare

Verktyg utifrån situation

Arbetet medfinansieras av Vinnova

Bilden är ett foto på medarbetare från olika verksamheter i kommuner och regioner

Hjälpte informationen på sidan dig?