Nära vård och rätt stöd till psykisk hälsa

Programgruppen för Nära Vård på SKR arrangerar webbinarier för att sprida kunskap om olika arbetssätt inom psykisk ohälsa samt ge exempel på hur primärvårdsnivån inom regioner och kommuner kan stärka den psykiska hälsan.

Hjälpte informationen på sidan dig?