Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro

SKR ger stöd till kommuner och regioner som vill stärka sin kompetensförsörjning genom ett riskorienterat arbetssätt som bidrar till friskare arbetsplatser och förebygger sjukfrånvaro.

Filmen ovanför ger en kort introduktion till hur Botkyrka kommun arbetar med ett riskorienterat arbetssätt som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommuner och regioner som vill stärka sin kompetensförsörjning genom ett riskorienterat arbetssätt har tillgång till utbildningar, stöd och handledning. Välkommen till en informationsträff om du vill veta mer!

Genom ett riskorienterat arbetssätt ökar ni organisationens förmåga att fånga upp arbetsplatser och medarbetare med risk för sjukfrånvaro. Det centrala är att genomföra konkreta riktade aktiviteter som minskar och förebygger sjukfrånvaro. Arbetssättet bygger på aktuell forskning,  analyser av sjukfrånvaron i ett stort antal kommuner och regioner, samt piloter inom två regioner och två kommuner.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?