Riskorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro

För att förebygga och förkorta sjukskrivning och underlätta återgång i arbete krävs tydlighet och samarbete. Forskning lyfter fram betydelsen av tidiga samordnade insatser på flera nivåer i organisationen.

Sjukfrånvaro kan ha många olika orsaker och det är många faktorer som bidrar till medarbetarens hälsa och välmående. Riskorienterat arbetssätt är en del och en förstärkning till ordinarie arbetsmiljöarbete. Att arbeta riskorienterat innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser.

Det som är nytt är att systematiskt arbeta uppsökande till chefer, arbetsplatser och medarbetare i risk och ge tidiga insatser. För att kunna göra det behöver man också följa sjukfrånvaron löpande och med hjälp av statistik hitta arbetsplatser och medarbetare i behov av stöd. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, arbetsplats- och medarbetarnivå.

Arbetssättet utgår ifrån en genomgång av forskning på området, ett analysarbete i fem regioner och åtta kommuner samt en pilot inom två regioner.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?