Fördjupningsutbildning om SIP för vuxna

Här hittar du ett förslag till fördjupningsutbildning om SIP gällande vuxna. Upplägget passar personal som redan har vissa förkunskaper och utbildningen tar fyra timmar, inklusive tid för paus.

1.
Förbered rummet och utrustningen i förväg
  • Möblera rummet så att de medverkande kan sitta i mindre grupper.
  • Placera deltagarna så att de sitter med sina samverkanspartners och helst inte sina närmsta kollegor.
  • Förbered lokalt framtaget material att delas ut till deltagarna, exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten.
2.
Inled med att presentera SIP Både innehållet och upplägget går att anpassa så att det passar just er verksamhet och de ni samverkar med. Använd gärna vårt förslag på powerpointpresentation med talmanus. Du kan anpassa presentationen utifrån era behov. På sidan 26 hittar du förslag på två workshoppar att använda i utbildningen. Börja med att gå igenom vad SIP är och hur det fungerar.
3.
Informera om er egen verksamhet Informera om hur samarbetet runt personer med psykisk ohälsa och psykisk funktionsnedsättning fungerar hos er. Berätta om vilka regionala överenskommelser ni har. Ta upp eventuella andra överenskommelser och riktlinjer som beskriver hur ni lokalt ska arbeta med SIP. Informera om var deltagarna hittar dessa samt er SIP-blankett.
4.
Arbeta med vinjetter i smågrupper Vinjetter är bra för att komma igång och diskutera hur SIP-arbete kan gå till rent praktiskt. Det är också ett sätt att ta reda på hur kommunens och regionens verksamheter samverkar.
  • Dela upp deltagarna i grupper, utse en ledare för varje grupp vars uppgift är att ansvara för gruppens arbete. Det är viktigt att medarbetare från verksamheterna deltar då de vet hur arbetet går till.
  • Under workshopen kan deltagarna också få i uppgift att identifiera styrkor, svagheter, hot och hinder kring SIP-arbetet.
  • Här finns färdiga vinjetter att ladda ner, som skildrar vuxna i olika situationer med olika behov.
6.
Utvärdera Avsluta med att låta deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen.

Hjälpte informationen på sidan dig?