Grundutbildning om SIP gällande äldre i behov av samordnade insatser

Här hittar du ett förslag till grundutbildning om SIP gällande äldre i behov av samordnade insatser. Utbildningen består av en PPT med talmanus under varje bild, se under punkt 3.
I PPT finns förslag på vinjetter som du kan använda, bild 18 och 19. Upplägget passar personal med liten eller ingen förkunskap om SIP.

1.
Förbered rummet och utrustningen i förväg
 • Möblera rummet så att de medverkande sitter i mindre grupper och då gärna med sina samverkanspartners och inte sina närmsta kollegor.
 • Förbered lokalt framtaget material att delas ut till deltagarna, exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten.
 • Kolla den tekniska utrustningen i rummet. Den föreslagna Powerpoint-presentationen som du hittar i detta upplägg innehåller två filmer, kontrollera därför att tekniken fungerar med bild, ljud och ev hörslinga.
2.
Informera om hur ni samarbetar
 • Dela gärna ut era regionala eller lokala riktlinjer alt rutiner som beskriver hur ni ska arbeta med SIP och den blankett som ska användas.
 • Visa även medarbetarna var de kan hitta dessa på exempelvis webben.
 • Du kan också fråga gruppen hur många som redan läst riktlinjerna/rutinerna och som varit med om att upprätta en SIP. Du får då en liten uppfattning om hur mycket medarbetarna känner till om det ni nu ska prata om.
3.
Föreläs om SIP
 • Förslag på grundutbildning om SIP hittar du en länk till nedan. Under varje Powerpoint-bild finns ett förslag på talmanus. Gå igenom Powerpoint-presentationen i god tid innan utbildningen så du ser vad du behöver anpassa så att den passar just den grupp du ska utbilda. Bestäm också var du ska lägga in pauser.
4.
Arbeta med vinjetter i grupper

Vinjetter är bra för att komma igång och diskutera hur SIP-arbetet kan gå till rent praktiskt. Det är också ett sätt att ta reda på hur kommunens och regionens verksamheter samverkar. Skriv ut några exempel på vinjetter som ni ska arbeta med. I Powerpoint finns de på bild 18 och 19.

Instruktioner till grupperna:

 • Utse en i varje grupp som håller tiden.
 • Utse en som dokumenterar.
 • Arbeta med frågorna som står under vinjetterna. I vårt förslag för utbildning föreslår vi nedanstående frågor:

Diskussionsfrågor till vinjetterna om Esther och Elias som medföljer PPT:

 • Bedömer ni att E behöver en SIP? Om inte, motivera varför.

Om ni tycker att hen behöver en SIP:

 • Hur berättar ni om SIP för E?
 • Om E samtycker till SIP – vem kallar vilka?
 • Var ska SIP upprättas?
 • Upprätta en SIP för E

Exempel på frågor som också kan diskuteras för att få syn på era lokala utmaningar:

 • Hur skulle ni önska att det fungerade för personerna i vinjetterna?
 • Hur fungerar det i verkligheten hos er?
 • Vad behöver ni göra för att det ska fungera bättre hos er?
 • Var brister samordningen? Hur kan ni arbeta med det?
 • Var brister ansvarsfördelningen? Hur kan ni arbeta med det?
 • Vilka personer i era organisationer behöver ytterligare involveras i arbetet?
 • Vilken typ av beslut behöver fattas för att ni ska kunna rätta till det som inte fungerar?
 • På vilken nivå i organisationernas beslutshierarki behöver beslut fattas?
 • Identifiera styrkor, svagheter, hot och hinder kring SIP-arbetet
5.
Diskutera i helgrupp

Samla alla deltagare i helgrupp och låt grupperna redovisa sitt arbete. Ge tid åt diskussionerna och lyft frågor som har uppstått. Besvara frågorna så långt ni kan.

Om ni vill kan ni boka in Uppdrag Psykisk Hälsas processledare Viveca Axelsson som kan delta i diskussioner och svara på frågor digitalt.

Boka Viveca via Uppdrag Psykisk Hälsas telefonsupport för SIP

6.
Utvärdera

Avsluta med att låta deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen.

Lycka till!

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?