SIP i förskolan och skolan

Förskolans och skolans huvuduppgift är att stödja barns utveckling både personlighetsmässigt och kunskapsmässigt. Det finns inget som hindrar att förskola och skola deltar i ett arbete med samordnad individuell plan även om de inte nämns i lagstiftningen.

Förskola och skola har även en viktig roll i arbetet med samordnad individuell plan eftersom de träffar alla barn dagligen och kan upptäcka att barn har behov av mer hjälp och stöd än vad de själva kan erbjuda. I regionala och lokala överenskommelser kan det regleras hur skolan ska delta i arbetet.

Kan förskola och skola kalla till SIP?

Förskola och skola har inte enligt lag skyldighet att kalla till SIP. Däremot har de samverkansskyldighet utifrån annan lagstiftning. Elevhälsan som arbetar enligt HSL har inte heller skyldighet att kalla till SIP då lagregleringen om SIP gäller de som arbetar enligt HSL inom landstinget MEN det finns inget i lagstiftningen som hindrar att förskola och skola är delaktiga.

Hur förskolan och skolan kan vara delaktiga varierar från kommun till kommun och brukar regleras i regionala/lokala överenskommelserna om SIP och samverkan. I flera kommuner kan förskola och skola kalla till SIP när de bedömer att insatser behöver samordnas, i andra inte. Därför är det viktigt att ta reda på veta vad som gäller i just din kommun.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?