SIP i förskolan och skolan

Förskolans och skolans uppdrag är att stödja barns personliga och kunskapsmässiga utveckling. Det finns inget som hindrar att förskola och skola deltar i ett arbete med SIP även om de inte nämns i lagstiftningen. I regionala och lokala överenskommelser kan det regleras hur skolan ska delta i arbetet.

Kan förskola och skola kalla till SIP?

Förskola och skola har inte enligt lag skyldighet att kalla till SIP. Däremot har de samverkansskyldighet utifrån annan lagstiftning. Elevhälsan som arbetar enligt HSL har inte heller skyldighet att kalla till SIP då lagregleringen om SIP gäller de som arbetar enligt HSL inom regionen men det finns inget i lagstiftningen som hindrar att förskola och skola är delaktiga.

Förskola och skola har en viktig roll eftersom de träffar alla barn dagligen och kan upptäcka att barn har behov av mer hjälp och stöd än vad de själva kan erbjuda. Hur förskolan och skolan kan vara delaktiga varierar från kommun till kommun och brukar regleras i regionala/lokala överenskommelserna om SIP och samverkan. I flera kommuner kan förskola och skola kalla till SIP när de bedömer att insatser behöver samordnas, i andra inte. Därför är det viktigt att ta reda på vad som gäller i just din kommun.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?