SIP i förskolan och skolan

Det finns inget som hindrar att förskola och skola deltar i ett arbete med samordnad individuell plan även om de inte nämns i lagstiftningen.

Förskolans och skolans huvuduppgift är att stödja barns utveckling både personlighetsmässigt och kunskapsmässigt. De har även en viktig roll i arbetet med samordnad individuell plan eftersom de träffar alla barn dagligen och kan upptäcka att barn har behov av mer hjälp och stöd än vad de själva kan erbjuda. I regionala och lokala överenskommelser kan det regleras hur skolan ska delta i arbetet.

Kan förskola och skola kalla till SIP?

Ja, det inte finns något som hindrar att förskola/skola deltar i arbetet även om de inte nämns i lagstiftningen. På många håll i landet har man i regionala/lokala överenskommelser beskrivit hur det ska gå till. I vissa överenskommelser ser man skolan som jämbördig part i arbetet med samordnad individuell plan.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 22 januari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?