Följ upp och utvärdera SIP

För att fortsätta utveckla arbetet med SIP är det viktigt att ta reda på hur alla inblandade upplevt planeringen, vilka problem som kan uppstå och vilken effekt planen fått. Webbenkäten SIPkollen är ett exempel på verktyg som kan användas vid utvärdering.

SIPkollen är ett webbaserat enkätverktyg som kan användas både första gången någon får en SIP och när en plan ska följas upp. Där ni får veta hur brukare och patienter upplevde arbetet med samordnad individuell plan. Resultaten kan ni använda i ert utvecklingsarbete. Enkäten fungerar på såväl datorer, surfplattor och mobiler.

Svaren från enkäten är anonyma och går inte att spåra till varken person, verksamhet, eller individdata. Det innebär att ni behöver samtala med de som svarat på enkäten om de vill dela med sig av resultatet eller inte. Det är exempelvis ett led i att ni kontinuerligt får återkoppling från de personer som får en SIP upprättad. Resultatet sammanställs på aggregerad nivå och kan skrivas ut.

Se statistik och jämför med andra kommuner och regioner

Under Statistik kommuner och regioner i SIPkollen kan du se resultatet av alla inlämnade enkäter uppdelade på kommun, region, ålder och kön. På så sätt kan du jämföra din kommuns eller din regions resultat med andras. Det finns även en topplista som visar de kommuner och regioner med flest genomförda enkäter per invånare.

Se statistik från kommuner och landsting

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?