Följ upp och utvärdera SIP

Statistik, resultat och utvärderingar är värdefull information för verksamheter och dess ledning för att få kunskap om hur den samordnade individuella planen används och fungerar. Frågor behöver ställas och data behöver samlas in för att undersöka hur planen bidrar till utveckling och samverkan.

Brukar- och patientenkäten SIPkollen

För att utveckla arbetet med SIP är det viktigt att ta reda på hur patienter och brukare upplevelse av att ha fått en SIP. Den webbaserade enkäten SIPkollen kan användas för detta syfte.

Med hjälp av SIPkollen kan den som fått en SIP beskriva sin upplevelse av detta anonymt genom att ta ställning till ett antal påståenden. SIPkollen kan användas såväl efter det första SIP-mötet som vid uppföljning. Enkäten fungerar på såväl datorer, surfplattor och mobiler. Svaren från enkäten går inte att spåra till vare sig person eller verksamhet.

Den enskilde får ta ställning till följande påståenden:

  • Jag tycker att personalen lyssnade på mig
  • Jag får vara med och bestämma om vilket stöd jag/eller min familj ska få
  • Jag tycker att vi pratade om det som är viktigt för mig
  • Jag tycker att det är tydligt vem som gör vad
  • Jag tycker att jag fick svar på mina frågor

Svara på frågorna på Sipkollen,se

Möjlighet att se statistik och jämföra med andra kommuner och regioner

I SIPkollen presenteras resultatet av alla inlämnade enkäter uppdelade på kommun, region, ålder och kön. På så sätt går det att jämföra resultaten från kommuner och regioner runt om i Sverige. Det finns även en topplista som visar de kommuner och regioner med flest genomförda enkäter per invånare.

Se statistik från kommuner och regioner

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?