SIP-möte

Möten där SIP upprättas kan variera både i längd och omfattning. Det kan vara allt ifrån korta möten med få deltagare till längre möten där fler deltar. Oavsett vilket så blir det ett bättre möte om det finns en god förplanering och någon som tar huvudansvar för att leda mötet.

Den som tar initiativ och kallar till ett SIP-möte har också ett ansvar för att planera mötet. Detta görs tillsammans med den som mötet gäller.

I en förplanering kan följande ingå:

  • Syftet med mötet
  • Frågor som ska avhandlas på mötet
  • Vilka som ska bjudas in
  • När och var mötet ska hållas
  • Hur långt mötet ska vara

I en kallelse är det bra om det framgår vad mötet ska handla om och vilka som kommer att delta.

Strukturerade möten blir ofta tryggare möten, läs mer om detta under mötescirkeln.

Mötescirkeln: ett SIP-möte

Se hur ett SIP-möte med hjälp av mötescirkeln skulle kunna gå till.

Mötescirkeln: ett SIP-möte

Hjälpte informationen på sidan dig?