Mötescirkel för mobilen och surfplattan

Mötescirkeln hjälper till att hålla struktur under samordningsmöten vilket bidrar till trygga möten. Mötescirkeln hjälper deltagarna att förbereda sig, och ger stöd under mötet.

Du som sammankallar till ett SIP-möte skickar länkar till deltagarna utifrån den roll de har i mötet, och berättar hur mötescirkeln används.

Vissa justeringar har gjorts jämfört med versionerna i papper för att passa ett digitalt format. Mötescirkeln som i pappersformat heter ”Övriga” heter i den digitala versionen ”Stödperson”.

Hjälpte informationen på sidan dig?