Utbildning om SIP gällande vuxna

Här hittar du färdiga förslag att använda vid utbildning i SIP för personal som arbetar med vuxna.

Det är en stor fördel om utbildningar i SIP kan anordnas tillsammans med samverkanspartners då detta skapar en samsyn för arbetet. I detta fall är det lämpligt att möblera runt bord så att deltagarna sitter i blandade grupper.

Om utbildningarna

Utbildningarna består av Powerpoint-presentationer med talmanus under varje bild. Det finns även förslag på workshops, filmer och vinjetter (fallbeskrivningar) och skriftligt material som kan användas vid utbildningar.

Utbildningarna är anpassade för cirka en halv dag. Både innehållet och upplägget går att anpassa så att det passar just er verksamhet. Välj den utbildning som passar er.

Grundutbildning

Upplägget passar personal med liten eller ingen förkunskap om SIP.

Skriftligt material: Skrift om SIP med fokus på vuxna och äldre. Skriften kan laddas ned eller beställas. Ni hittar den här.

 1. Inled med att beskriva lokalt arbete kring samverkan, överenskommelser, lokala rutiner och mallar för SIP och visa var man hittar detta material.
 2. Gör en muntlig presentation av SIP. Presentationen går att anpassa utifrån era egna behov. Här finns grundutbildning i form av Powerpoint-bilder med talmanus.
  Visa gärna en film under presentationen. Förslag finns även inlagt i presentationen.
  Filmen om Astrid hittar ni här. Film om vad SIP kan bidra med. Verklig berättelse som är drygt åtta minuter lång.
 3. Workshop. Arbeta med fiktiva fallbeskrivningar i grupp. Använd en skriftlig fallbeskrivning eller en film och låt deltagarna göra en SIP.
  Länk till skriftliga fallbeskrivningar finns längst ned på sidan.
  Länk till korta fiktiva filmer med olika personer och olika situationer.
 4. Återkoppling i helgrupp. Låt deltagarna reflektera kring sina funderingar, eventuella svårigheter och lösningar.

Fördjupningsutbildning

Upplägget passar personal som har gått grundutbildning eller har motsvarande kunskaper om SIP.

Skriftligt material: Mötescirklar är en hjälp att skapa ett strukturerat och tryggt möte.
Mötescirklarna kan skrivas ut eller beställas och finns här.

 1. Visa SIP på tre minuter som en kort repetition/påminnelse om vad SIP är. Ni hittar den här.
 2. Gör en muntlig presentation. Presentationen går att anpassa utifrån era egna behov. Här finns fördjupningsutbildning i form av Powerpoint-bilder med talmanus.
  Visa gärna en film under presentationen. Filmen finns även inlagd i power point presentationen ovan.
  – Fallbeskrivning i form av en film om Elias. Behöver Elias en SIP? Fiktiv berättelse på knappt två minuter. Länk till filmen finns här.
 3. Workshop. Forma diskussionsfrågor utifrån lokala behov av utveckling. Låt deltagarna ta fram förslag på förbättringsarbete.
 4. Återkoppling i helgrupp. Skriv ner förslag på förbättringsområden och bestäm hur ni ska arbeta vidare med dessa.

Hjälpte informationen på sidan dig?