Mötescirkel för äldre

Mötet delas in i fem delar som tar olika lång tid, fördela tiden enligt cirkeln.

Inledning

Ordförande leder mötet och skapar trygghet för deltagarna. Hen berättar om syftet med mötet, hur lång tid som är avsatt och hur mötet går till. Alla på mötet presenterar sig kort och berättar vilken kontakt de har med dig. Förbered dig på att presentera dig kort.

Under mötet:

 • Presentera dig.
 • De andra presenterar sig.

Aktuell situation

Vad är viktigt för dig? Beskriv din situation, både det som fungerar bra och det som inte fungerar. Deltagarna beskriver kort hur de uppfattar din situation.

Under mötet:

 • Vad fungerar bra? Beskriv kort.
 • Vad fungerar inte så bra? Beskriv kort.

Behov

Denna del tar längst tid. Ni ska komma fram till vad som behövs för att det ska bli bra för dig. Tänk igenom innan vad du vill och behöver. En del saker kan handla om vad som behövs just nu och annat om hur du vill att det ska bli längre fram. Beskriv så konkret och tydligt som möjligt. De andra på mötet ska också beskriva vad de tycker är viktigt och vilken hjälp de kan ge.

Under mötet:

 • Hur skulle du vilja ha det längre fram? Beskriv så konkret du kan.
 • Hur skulle du vilja har det nu?
 • Vad klarar du själv?
 • Vad behöver du hjälp med av andra ?
 • När behöver du hjälp?
 • Hur ofta behövs hjälpen?
 • Vilka ska hjälpa?

Sammanfattning

Ordförande sammanfattar vad ni kommit fram till vilket skrivs ner i en plan (SIP). Där framgår tydligt bland annat vem som ska ge vilken hjälp. En huvudansvarig för planen utses. Det är viktigt att det blir tydligt vad du kan förvänta dig av den huvudansvarige. Om du har önskemål om vem som ska vara huvudansvarig – tala om det! Fråga om något är oklart!

Under mötet:

 • Ordförande sammanfattar vad ni kommit fram till.
 • Vet du vilken hjälp du ska få och vem som ska hjälpa dig?
 • Är du nöjd med det som bestämts?
 • Huvudansvarig utses. Har du önskemål om vem det ska vara?
 • Vet du till vem du kan vända dig till med frågor, eller om något inte fungerar?

Avslutning

Alla deltagare får planen skriftligt eller digitalt, direkt eller senare. Uppföljningsmöte bokas för att vara säker på att allt går som planerat. När samordning inte längre behövs avslutas planen.

Om du vill kan du berätta hur du tyckte mötet var. Med hjälp av  enkäten SIP-kollen kan du anonymt ge feedback om din upplevelse av mötet.

Under mötet:

 • Tid för uppföljning bokas alternativt avslutas SIPen.
 • Har du fått ett exemplar av planen som beskriver när, var och hur ni ska få hjälp? Om inte när och hur får du den?
 • Hur var mötet för dig?

Hjälpte informationen på sidan dig?