SIP för vuxna och äldre

Här hittar du informations- och utbildningsmaterial om SIP för vuxna och äldre: filmer, handbok, manualer, talarstöd i Powerpoint, intervjuer och checklistor.

Vilka involveras i en SIP för vuxna och äldre?

Närstående
Om den som planen handlar om vill det kan närstående vara med i SIP-arbetet. Det kan till exempel vara släktingar, kompisar eller andra viktiga personer i individens liv.

Personal från socialtjänsten och hälso- och sjukvården
SIP är till för att samordna insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Därför deltar alltid personal därifrån i SIP-arbetet.

Personal från andra verksamheter
Andra verksamheter än socialtjänst och hälso- och sjukvård kan också gärna vara med i arbetet med SIP. Det kan handla om personal från exempelvis vuxenutbildning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gode män och förvaltare. Om en sådan verksamhet tycker att SIP behövs kan de kontakta en verksamhet inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. De verksamheterna tar i sin tur initiativ till en SIP.

Handbok om SIP för vuxna och äldre

Handboken ”Använd SIP – ett verktyg för samverkan” omfattar både vuxna och äldre.

Läs/ladda ner handboken Använd SIP – ett verktyg för samverkan

Du kan också att beställa en tryckt handbok (kostnad 25 kr per ex).

Beställ exemplar av den tryckta handboken Använd SIP – ett verktyg för samverkan

 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?