SIP för vuxna och äldre

Här hittar du informations- och utbildningsmaterial om SIP för vuxna och äldre: filmer, handbok, manualer, talarstöd i Powerpoint, intervjuer och checklistor.

Vilka involveras i en SIP för vuxna och äldre?

Närstående
Om den som planen handlar om vill det kan närstående vara med i SIP-arbetet. Det kan till exempel vara släktingar, kompisar eller andra viktiga personer i individens liv.

Personal från socialtjänsten och hälso- och sjukvården
SIP är till för att samordna insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Därför deltar alltid personal därifrån i SIP-arbetet.

Personal från andra verksamheter
Andra verksamheter än socialtjänst och hälso- och sjukvård kan också gärna vara med i arbetet med SIP. Det kan handla om personal från exempelvis vuxenutbildning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gode män och förvaltare. Om en sådan verksamhet tycker att SIP behövs kan de kontakta en verksamhet inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. De verksamheterna tar i sin tur initiativ till en SIP.

SIP-relaterat utbildningsmaterial

Här finner du utbildningsmaterial om SIP, däribland material om SIP för äldre. Vi vill att du enkelt ska hitta det du behöver för att informera och utbilda olika målgrupper: personal, chefer, förtroendevalda samt patienter och närstående.

Gå till sidan med SIP-relaterat utbildningsmaterial

Film om SIP och äldre

I den här filmen träffar du Astrid Josefsson och några av de viktigaste personerna i hennes liv. Tack vare en SIP vet både Astrid och svägerskan Ann-Margret att omsorgen är samordnad, och vem som är ansvarig för vad.

Se filmen om Astrid och hur SIP har hjälpt henne

 

Handbok om SIP för vuxna och äldre

Handboken ”Använd SIP – ett verktyg för samverkan” omfattar både vuxna och äldre.

Läs/ladda ner handboken Använd SIP – ett verktyg för samverkan

Du kan också att beställa en tryckt handbok (kostnad 25 kr per ex).

Beställ exemplar av den tryckta handboken Använd SIP – ett verktyg för samverkan

 

”Det är så ruskigt ensamt för en del”

Kerstin OIsson, diakon i Svenska Kyrkan

För många äldre är ensamheten det svåraste. På Diakonicentrum i Uppsala stöttar volontärer med samtal, läkarbesök och promenader. Och ibland uppstår äkta vänskap.

Läs reportaget Det är så ruskigt ensamt för en del

SIP ger äldre mer inflytande

– Jag tycker inte alls om att vara beroende, inte att bli gammal heller för den delen, säger Sigrid von Ekensteen Erneholm, 93. Det finns ju så mycket kvar som jag vill göra.

Läs reportaget om Sigrid von Ekensteen Erneholm, 93 år

SIP ur en anhörigs perspektiv

Som anhörig vill jag bli tagen på allvar och räknas med som en resurs, säger Nina Isbäck.

Läs reportaget SIP, ur en anhörigs perspektiv

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?