SIP, äldre i behov av samordnade insatser

Många äldre behöver vård och stöd från flera olika verksamheter samtidigt, och har ofta andra behov än yngre vuxna. Samma principer och regler gäller för SIP för äldre som för yngre vuxna, men arbetet kan behöva läggas upp på ett annat sätt.

SIP-möten kan ske i hemmet eller över telefon. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med en rad andra organisationer tagit fram en instruktion för SIP för äldre. Syftet är att förbättra möjligheten för äldre att själva få vara aktiva i sin egen vård.

Äldre personer som är sjuka kan behöva exempelvis hemtjänst, kommunal hemsjukvård och specialiserad sjukvård i hemmet samtidigt. Det kan vara svårt att ta sig ut eller att känna sig trygg på ett stort möte. Därför kan det vara bra att ha möten i hemmet med bara någon eller några få deltagare på plats och övriga via video eller telefon.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?