Utbildningar om SIP

Här finns webbutbildningar för att lära sig mer om SIP på egen hand. Du finner även allt du behöver för att planera och genomföra kortare och längre utbildningar om SIP för barn, vuxna och äldre. Materialet har fokus på SIP enligt SoL och HSL.

 • Webbutbildning om SIP för barn
  Två olika webbutbildningar i SIP som gäller barn: en kort för dig som vill ha en introduktion och en något längre för dig som vill lära dig mer. Omfattning: Ca 8 respektive 35 minuter.
 • Webbutbildning om SIP för vuxna
  Lär dig mer om SIP, hur ett SIP-möte kan gå till och om vilka möjligheter en SIP kan ge. Omfattning: ca 60 minuter.
 • Grundutbildning om SIP för vuxna
  Allt du behöver för att planera och genomföra en grundläggande utbildning om SIP för vuxna. Målgrupp: personal med liten eller ingen förkunskap om SIP. Omfattning: 4 timmar.
 • Fördjupningsutbildning om SIP för vuxna
  Material och verktyg för att planera och genomföra en utbildning för personal som redan har vissa förkunskaper om SIP för äldre. Omfattning: 4 timmar.
 • Grundutbildning om SIP för barn
  Allt du behöver för att planera och genomföra en grundläggande utbildning för personal med liten eller ingen förkunskap om SIP för barn upp till 18 år. Omfattning: 3-4 timmar.
 • Fördjupningsutbildning om SIP för barn
  Material och verktyg för att planera och genomföra en utbildning för personal som redan har vissa förkunskaper om SIP för barn upp till 18 år. Omfattning: 4 timmar.
 • Grundutbildning om SIP för äldre i behov av samordnade insatser
  Allt du behöver för att planera och genomföra en grundläggande utbildning om SIP för äldre. Målgrupp: personal med liten eller ingen förkunskap om SIP. Omfattning: 4 timmar.
 • Fördjupningsutbildning om SIP för äldre i behov av samordnade insatser
  Material och verktyg för att planera och genomföra en utbildning för personal som redan har vissa förkunskaper om SIP för äldre. Omfattning: 4 timmar.
 • Utbildning om SIP för chefer och ledare
  Färdiga förslag att använda vid utbildning om SIP för chefer och ledare. Utbildningarna består av PowerPoint-presentationer med talmanus och instruktioner till dig som utbildar under varje bild. Omfattning: 20-30 minuter (två olika versioner).

Hjälpte informationen på sidan dig?