SIP-samordnare

I vissa verksamheter har SIP-samordnare anställts för att arbeta systematiskt med att förbättra samverkan emellan olika verksamheter. SIP-samordnare kan ha många olika benämningar, till exempel SIP-coach, SIP-stödjare, SIP-koordinator mm. SIP-samordnaren har inte samma funktion som den som är huvudansvarig för SIP-planen.

En SIP-samordnare kan vara en länk mellan verksamhet och styrning och kan arbeta både strategiskt och operativt. SIP-samordnaren kan även vara en länk mellan olika huvudmän.

Om du ska lyckas implementera, förbättra, utveckla och/eller behålla samverkan mellan olika verksamheter behöver du göra många olika saker. Du behöver vara aktiv på olika nivåer i verksamheterna – dessutom i kopplingarna emellan nivåer och verksamheter.

Tre viktiga komponenter för att utveckla samverkansarbete är ledning och styrning av samverkansfrågor, att skapa en struktur för samverkan och att verka för samsyn emellan verksamheter/aktörer.

Nätverk för SIP-samordnare

Är du SIP-samordnare och vill dela erfarenheter med andra som har en liknande roll? Kontakta Viveca.Axelsson@skr.se för deltagande i den digital samverkansytan Samarbetsrum som SKR tillhandahåller.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?