Mötescirkel för förälder

Mötet delas in i fem delar som tar olika lång tid, fördela tiden enligt cirkeln.

Inledning

Ordförande håller i mötet och berättar hur det går till, hur lång tid det tar och vad ni ska prata om. Alla på mötet presenterar sig kort och berättar vilken kontakt de har med dig och ditt barn. Förbered dig på att du, som vårdnadshavare, ska presentera dig kort. Om ditt barn inte deltar på mötet, prata med ditt barn så att barnet vet att mötet hålls och varför.

Under mötet:

 • Du presenterar dig.
 • Om ditt barn deltar, låt det presentera sig. Annars presenterar du ditt barn.
 • Alla andra presenterar sig med namn och vilken verksamhet de kommer ifrån.

Aktuell situation

Nu beskriver alla deltagare kort hur de uppfattar ditt barns situation. Vad är viktigt för dig att berätta? Om ditt barn inte deltar, prata hemma före mötet så du vet vad barnet tycker.

Under mötet:

 • Ge kort information om hur det ser ut för ditt barn just nu, både det som inte fungerar och det som fungerar bra.
 • Om ditt barn inte deltar, berätta gärna hur ditt barn ser på situationen.

Behov

Denna del behöver mest tid. Tillsammans ska ni komma fram till vad som behöver göras för ditt barn. Formulera mål för vad ni vill uppnå på både lång och kort sikt. Alla deltagare beskriver vilka mål de tycker är viktiga och vilket stöd de kan ge.

Vad vill ni, och vad behöver ni? Vad kan ni göra själva? Om ditt barn inte deltar, undersök innan hur ditt barn vill ha det och vad det kan bidra med. Om ditt barn deltar, hjälp hen att förbereda sig.

Under mötet:

 • Beskriv hur du önskar att det ska se ut för ditt barn på lång sikt.
 • Vad behövs för att det ska fungera för ditt barn?
 • Vad vill du uppnå på kort sikt? Beskriv konkret. Sätt tydliga mål.
 • Vad vill ditt barn?
 • Vad kan ni göra själva? Föräldrar/barn?
 • Vad behöver ni hjälp med av andra?
 • Hur ofta, när, var och av vem får ni hjälp?

Sammanfattning

Ordförande berättar vad ni kommit överens om, och vem som ska göra vad. Detta skrivs ner i en plan (SIP). En huvudansvarig utses för planen. Fråga om något är oklart!

Under mötet:

 • Ordförande berättar vad ni kommit fram till.
 • Har du förstått vad som ska göras, och vem som ska göra vad?
 • Har ditt barn förstått?
 • Tycker ni att det låter bra?
 • Vem kan du/ni vända er till med frågor, eller om något inte fungerar?

Avslutning

Alla deltagare tar del av planen skriftligt eller digitalt. Tid för uppföljningsmöte bokas för att stämma av att allt fungerar som planerat. När samordningen inte längre behövs avslutas planen.

Om du och ditt barn vill kan ni berätta om er upplevelse av mötet. Med hjälp av enkäten SIP-kollen kan ni också lämna feedback på hur det var att få en SIP.

Under mötet:

 • Har ni bokat en tid för uppföljningsmöte?
 • Har ni fått ett exemplar av planen?
 • Är du nöjd med mötet?

Hjälpte informationen på sidan dig?