SIP vid arbetsrehabilitering

En SIP kan samordna insatser som en person får vid rehabilitering. Syftet är att göra det lättare att komma tillbaka till arbete eller att komma in på arbetsmarknaden samt öka den egna försörjningsförmågan. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är viktiga i detta arbete.

En kvinna sträcker upp sin hand och rättar till en mans hår. Båda är glada.

Den här webbsidan vänder sig till personer som arbetar med SIP. Om du är patient eller anhörig kan du läsa om SIP på 1177 Vårdguiden.

Exempel på hur SIP kan användas vid arbetsrehabilitering

Samordningsförbundet i Jämtlands län

Ett långsiktigt utvecklingsarbete pågår sedan ett par år mellan parter som samplanerar runt den enskilde individens arbetsinriktade rehabilitering.

Samplaneringen rör utvidgad SIP som fokuseras mot arbetsinriktad rehabilitering. Förbundet anordnar bland annat dialog- och lärandeforum samt utbildning för att stärka den lokala struktur som finns inom varje kommun.

Denna struktur består av:

  • en samordnare/koordinator som i sin roll är ”spindeln i nätet”
  • ett fast samverkansteam som utgörs av medarbetare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Individ- och familjeomsorg, kommunens Arbetsmarknadsenhet, Primärvård och i vissa kommuner även Psykiatri
  • en styrgrupp bestående av chefer från verksamheterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Individ- och familjeomsorg, kommuns Arbetsmarknadsenhet samt Primärvård

Arbetet kring samordnad arbetslivsrehabilitering preciseras i lokala överenskommelser inom respektive kommun.

Länk till samordningsförbundet i Jämtlands län

Vid frågor om arbetet kontakta Anna Hildebrand verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet Jämtlands län.

SAMSIP i Värmland

I Värmland finns ett samordningsförbund som består av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Värmland, Karlstad kommun och Hammarö kommun. Förbundet heter Samspel och arbetar med SAMSIP, Samspelets samordnade individuella plan. Alla aktörer i förbundet kan sammankalla till en SAMSIP-planering.

Läs mer om samordningsförbundet på deras webbplats

KAOSAM i Lund

KAOSAM var ett projekt för samverkan mellan socialförvaltningen, primärvården, psykiatrin, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen och vände sig till individer som hade helt eller kompletterande försörjningsstöd i Lund. Målet var att fler personer med ohälsa och sjukdom skulle få stöd, behandling och utredning från rätt instans, för att kunna komma närmare arbetsmarknaden och öka möjligheterna att bli självförsörjande. Efter projektets slut permanentades den tjänst som dåvarande projektledaren hade med stöd av Finsammedel.

Läs mer om KAOSAM här: KAOSAM (finsamlund.se)

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?