Vinjetter och fallbeskrivningar

På denna sida har vi samlat vinjetter och fallbeskrivningar som kan användas för att tillsammans i en grupp diskutera vem behöver en SIP, och hur en SIP kan förbättra situationen för denna person.

Kerstin berättar med egna ord hur hon har det. Kerstin som är 82 år gammal behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Skulle Kerstin vara hjälpt av en SIP? I version 2 av filmen har situationen för Kerstin försämrats. Hur påverkar det behovet av en SIP?

Elias berättar med egna ord hur han har det. Elias som är 65 år gammal behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Skulle Elias vara hjälpt av en SIP? I version 2 av filmen har situationen för Elias försämrats. Hur påverkar det behovet av en SIP?

Anna berättar med egna ord hur hon har det. Anna som är 53 år gammal behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Skulle Anna vara hjälpt av en SIP? I version 2 av filmen har situationen för Anna försämrats. Hur påverkar det behovet av en SIP?

Lars berättar med egna ord hur han har det. Lars som är 45 år gammal behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Skulle Lars vara hjälpt av en SIP? I version 2 av filmen har situationen för Lars försämrats. Hur påverkar det behovet av en SIP?

Jasmina berättar med egna ord hur hon har det. Jasmina som är 16 år gammal behöver stöd från olika vård- och omsorgsverksamheter. Skulle Jasmina vara hjälpt av en SIP? I version 2 av filmen har situationen för Jasmina försämrats. Hur påverkar det behovet av en SIP?

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?