Exempel på hur SIP kan följas upp

Här följer några exempel på hur SIP kan följas upp utifrån kvalitets- och kvantitetsaspekter. 

Reflektera tillsammans efter SIP-mötet

Reflektera en stund tillsammans utifrån några enkla frågeställningar, exempelvis:

  • Vad lärde jag mig under detta SIP-möte?
  • Vad fungerade bra?
  • Vad kan jag/vi göra annorlunda vid nästa SIP-möte?

Brukarrevisioner

En brukarrevision är en undersökning och utvärdering som genomförs av personer som själva har erfarenhet från liknande problematik som den som ska utvärderas. Att återkommande genomföra brukarrevisioner kan vara ett sätt att följa upp kvalitén. Ett exempel på detta är Rapport – brukarrevision av samordnad individuell plan, SIP (April 2022).

KVÅ-koder för SIP inom hälso- och sjukvård

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) är en åtgärdsklassifikation som är gemensam för olika verksamhetsområden och yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården.

Gå till Socialstyrelsens hemsida om KVÅ-koder för mer information

KSI-koder för SIP inom socialtjänsten

Klassifikation av socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI). KSI ska på ett enhetligt och jämförbart sätt benämna och beskriva de insatser och aktiviteter inom socialtjänsten som utförs enligt SoL, LSS, LVU och LVM.

Gå till Socialstyrelsens hemsida om KSI-koder för mer information

SKR-rapport om basinformation i socialtjänsten.

Ett stöd för att konfigurera information i verksamhetssystem för socialtjänsten.

Basinformation i socialtjänsten | SKR

Hjälpte informationen på sidan dig?