Webbutbildning om SIP för barn

Det finns två webbutbildningar om SIP som gäller barn, en kort för dig som vill ha en introduktion och en något längre för dig som vill lära dig mer.

Båda dessa utbildningar handlar om SIP för barn (0–18 år). De är interaktiva och innehåller text, bild och ljud. Efter varje avsnitt finns frågor där du kan testa dina kunskaper.

Introduktionsutbildning om SIP för barn

Vänder sig till alla som vill veta vad SIP är och hur det går till när den upprättas. Lämplig även för att beskriva vad SIP är för politiker eller för föräldrar, ungdomar eller personal som ska medverka när en SIP upprättas. Utbildningen är cirka 8 minuter lång.
Starta introduktionsutbildningen >>

Fördjupningsutbildning om SIP för barn

För dig som vill ha fördjupad information, som har en arbetsledande funktion, arbetar med utvecklingsfrågor eller använder SIP i ditt arbete. Utbildningen berör frågor om när SIP ska upprättas, familjens delaktighet, förskolans och skolans roll, dokumentation, möten, huvudansvar och utvärdering. Utbildningen är cirka 35 minuter lång.
Starta fördjupningsutbildningen >>

Hjälpte informationen på sidan dig?