Fördjupningsutbildning om SIP för barn

Här hittar du ett förslag till fördjupningsutbildning om SIP gällande barn 0–18 år. Upplägget passar personal som redan har vissa förkunskaper.

Både innehållet och upplägget går att anpassa så att det passar just er verksamhet och de ni samverkar med. Utbildningen tar fyra timmar eller mer, inklusive tid för paus. Använd gärna vårt förslag på powerpoint-presentation med talmanus. Du kan anpassa presentationen efter era behov.

1.
Låt deltagarna förbereda sig

Innan utbildningsdagen, uppmana deltagarna att genomföra den längre webbutbildningen i SIP för barn. Föreslå att de förbereder egna frågor.

2.
Inled med att presentera SIP

Börja utbildningen med att gå igenom vad SIP är och hur det fungerar.

3.
Informera om er egen verksamhet

Informera om hur ni samarbetar hos er runt barn som är i behov av stöd. Berätta om vilka regionala överenskommelser ni har. Ta också upp eventuella andra överenskommelser och riktlinjer som beskriver hur ni lokalt ska arbeta med SIP. Informera om era lokala rutiner, er SIP-blankett och var deltagarna hittar dem.

4.
Låt deltagarna diskutera i mindre grupper

Dela in deltagarna i mindre grupper och formulera diskussionsfrågor utifrån webbutbildningen och den eller de filmer ni valt att visa. Utse en person i varje grupp till ledare som får i uppdrag att ansvara för gruppens arbete. Ge gärna deltagarna möjlighet att diskutera sina egna erfarenheter av SIP-arbete, för att på så sätt få ny kunskap och nya idéer. Uppmuntra deltagarna att identifiera utvecklingsfrågor och förbättringsområden samt ge förslag på lösningar.

5.
Diskutera i helgrupp

Samla alla deltagare i helgrupp och låt grupperna redovisa sitt arbete. Ge tid åt diskussionerna och lyft frågor som har uppstått. Besvara frågorna så långt ni kan.

Om ni vill kan ni boka in Uppdrag Psykisk Hälsas processledare Viveca Axelsson som kan delta i diskussioner och svara på frågor via Skype.

Boka Viveca via Uppdrag Psykisk Hälsas telefonsupport för SIP.

6.
Utvärdera

Avsluta med att låta deltagarna fylla i en utvärdering för att få information om vad de tyckte om utbildningsdagen.

 

Förbered rummet och utrustningen i förväg

  • Möblera rummet så att de medverkande kan sitta i mindre grupper.
  • Placera deltagarna så att de sitter med sina samverkanspartners och helst inte sina närmsta kollegor.
  • Förbered lokalt framtaget material att delas ut till deltagarna, exempelvis överenskommelser, lokala rutiner och SIP-blanketten.

Ytterligare fördjupning

Se två filmer som beskriver hur ett SIP-möte skulle kunna gå till.

Nadjas SIP-process inklusive förmöte och SIP-möte
Filmen är 48 min lång, SIP-mötet börjar vid 11.40.

Filips SIP-möte med SIP mötescirkeln
Filmen är ca 9 min.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?