Asylsökande och nyanlända

Nationella Uppdrag Psykisk Hälsa

På hemsidan hittar du verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända. Verktygsbanken är framtagen för personal som möter asylsökande och nyanlända, för chefer och verksamhetsansvariga.

Transkulturellt Centrum

På hemsidan erbjuds webbaserade utbildningar för dig som arbetar inom landsting, kommun eller Arbetsförmedling. Att utbildningen är webbaserad innebär att du tar del av den via din dator och materialet presenteras i form av filmklipp, texter, kunskapstester och ljudklipp. Basutbildning i psykisk ohälsa, migration och trauma

Här finns Transkulturellt Centrums utbildningskalender

Migration och familj

En webbutbildning som finns på Kunskapsguiden. Webbutbildningen Migration och familj riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barn som anhöriga där familjen har migrationsbakgrund. Du lär dig i utbildningen hur du kan främja dessa barns psykiska hälsa. Utbildningen är skapad av Transkulturellt Centrum, Region Stockholm, i samarbete med Socialstyrelsen.