Asylsökande och nyanlända

Uppdrag Psykisk Hälsa Nationellt

Uppdrag Psykisk Hälsa/SKR har sammanställt information och effektiva verktyg för att utbilda personal som kan vara med och bidra till en positiv hälsoutveckling för asylsökande och nyanlända.

Kurser som erbjuds är bland annat:

Uppdrag Psykisk Hälsa nationellt har även en Verktygsbank för personal som möter asylsökande och nyanlända, chefer och verksamhetsansvariga.

Transkulturellt Centrum

Transkulturellt Centrum är en resurs för dig som möter patienter med migrationsbakgrund i hälso-, sjuk- och tandvård. På deras hemsida kan du ta del av webbaserade utbildningar och nätverksträffar, de flesta kostnadsfria.

Hälsokommunikatörer

Hälsokommunikatörerna hos Transkulturellt centrum utbildar nyanlända och andra med migrationsbakgrund i hälsa och levnadsvanor, på det egna språket. De erbjuder också föreläsningar för personalgrupper om till exempel migrationsprocessens inverkan på hälsan, den aktuella situationen för migranter och flyktingar eller om andra relevanta ämnen som behöver lyftas.

Migration och familj

Webbutbildningen ”Migration och familj” riktar sig till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med barnfamiljer som har migrerat och där en anhörig har drabbats av allvarlig psykisk eller fysisk sjukdom, har ett missbruk eller är död. Utbildningen är skapad av Transkulturellt centrum i samarbete med Socialstyrelsen.

Information Sverige

Länsstyrelsens sajt Information Sverige erbjuder regelbundet utbildningar och informerar dig som möter nyanlända i ditt arbete om hur du kan använda dig av sajten, ladda ner material och ta del av goda exempel.