Kultur för hälsa och välbefinnande

Kulturinsatser kan ha en rehabiliterande effekt och fungera som ett komplement till annan behandling. De kan också förebygga ohälsa bland annat genom att kreativa verksamheter skapar ett meningsfullt socialt sammanhang. Webbutbildningen Kultur för hälsa och välbefinnande är framtagen av Kompetenscentrum för kultur och hälsa, Region Stockholm, och lyfter sambandet mellan kultur och hälsa baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Den riktar sig främst till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården är öppenför alla.