Anhöriga

Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga

NKA – erbjuder ett antal webbutbildningar. Här på hemsidan kan du ta del av webbutbildningar som NKA utvecklat tillsammans med andra aktörer. På hemsidan kan du också ta del av webbutbildningar inom anhörigområdet som andra organisationer har gjort.