Individbaserad systematisk uppföljning

Ta del av ett inspelat webbinarium om individbaserad systematisk uppföljning som hölls av höll Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten den 9 mars 2021.

Webbinariet ger en introduktion till vad individbaserad systematisk uppföljning innebär och kan till exempel användas i en verksamhet som vill börja arbetet med att följa upp individer i socialtjänsten.

Innehåll

  • Introduktion till systematisk uppföljning, Mia Ledwith, samordnare SKR.
  • SUreg, ett datorbaserat verktyg för systematisk uppföljning, Jenny Nybom, forskare Socialstyrelsen.
  • Juridiska förutsättningar för systematisk uppföljning, Manólis Nymark, jurist SKR.
  • Timrå (ekonomiskt bistånd), Trosa (missbruks- och beroendevård) och Tierp (äldreomsorg) delar med sig av sitt arbete. Moderator: Anna Jakobsson Lund, Kommunförbundet Västernorrland.