Barn & unga

Uppdrag Psykisk Hälsa Stockholm län arbetar med att erbjuda ett stöd till kommunerna och Region Stockholm med fokus på tre områden: förebyggande och tidiga insatser, skolan som arena samt ungas inflytande och medverkan.

Barn och ungas välmående i Sverige rankas ofta högt, både fysiskt och psykiskt, i internationella jämförelser. Men det finns tecken på att den psykiska hälsan hos barn och unga har försämrats under en längre period. Den länsövergripande analysen för Stockholms län visar att den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar och att det finns stora utmaningar i att säkerställa att de får det stöd de behöver.

I högermenyn hittar du som arbetar med psykisk hälsa bland barn och unga aktuella projekt, stöd och inspiration som kan vara till nytta i ditt arbete.