Arbetsmiljö

Psyk-E Bas Arbete

Idag är arbetsrelaterad stress och stressrelaterade sjukdomar den enskilt anledningen till långtidssjukskrivning. Stressjukdomar är svåra att behandla och blir ofta långvariga, men de kan förebyggas med relativt enkla medel.

Som chef behöver du både kunna känna igen och hantera stressignaler hos dina medarbetare, och hantera din egen stress. Med Psyk-E bas Arbete ger dig kunskap och verktyg för att kunna arbeta med frågor som rör stress i din verksamhet. Kursen bygger på föreläsningar på olika teman som kopplar till arbetsrelaterad stress och utmattningssyndrom. Varje kurstillfälle tar cirka två timmar och det tar mellan 14 – 18 timmar att genomföra hela utbildningen beroende på upplägg.

Webbutbildningen Psyk-E bas Arbete

För mer information, kontakta Marie Åsberg eller Jenny Sazo.

Centrum för arbets- och miljömedicin CAMM

CAMM arbetar för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa och arrangerar seminarier, nätverksträffar, möten och utbildningar för bland annat läkare och rehab-koordinatorer. CAMMs utbildningskalender