Arbetsmiljö

Psyk-E Bas Arbete

Den största hälsofaran för en första linjens chef idag är arbetsrelaterad stress. Stressrelaterade sjukdomar är den största enskilda anledningen till långtidssjukskrivning i våra dagar. Stressjukdomar är svåra att behandla och blir ofta långvariga, men de kan förebyggas med relativt enkla medel.
En chef måste kunna känna igen och hantera stressignaler hos sina medarbetare, men måste också kunna hantera sin egen stress. Båda uppgifterna förutsätter kunskap. Med Psyk-E bas arbete ges sådan kunskap i Psyk-E bas studiecirkelformat.

Psyk-E bas arbete är ett kompetenshöjningsprogram för första linjens chefer och mellanchefer i företag eller organisationer och kan lämpligen kompletteras med kollegiala samtalsgrupper med personalen.

För mer information kontakta Marie Åsberg eller Jenny Sazo.