Folkhälsa – en introduktion

Region Stockholm erbjuder en digital utbildning i folkhälsa, en viktig del i arbetet med psykisk hälsa och suicidprevention.

Kursen Folkhälsa – en introduktion, ger dig möjlighet att:

  • känna igen centrala begrepp och modeller inom folkhälsa.
  • redogöra för modellen ”hälsans bestämningsfaktorer”.
  • definiera Region Stockholms utmaningar inom folkhälsa.
  • återge syfte och styrande principer i Region Stockholms folkhälsopolicy.
  • identifiera exempel på hur den egna organisationen/verksamheten kan arbeta för att tillämpa Region Stockholms folkhälsopolicy.
  • veta var du hittar fördjupande information och stöd om folkhälsa i ditt arbete.

Kursen vänder sig till dig som arbetar inom kommun, region eller hos privata arbetsgivare och är kostnadsfri. Gå kursen Folkhälsa – en introduktion.