Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har för avsikt att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal inom din organisation.

Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen till

Personal utan vårdutbildning som möter asylsökande och nyanlända, t.ex. anställda inom kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Mer om innehållet

Vi ger dig allt du behöver för att genomföra ett utbildningspass på 45-60 minuter (till exempel under en arbetsplatsträff) om:

  • Hur hälsan kan påverkas före, under och efter flykt
  • Symtom på psykisk ohälsa
  • Vad man ska tänka på vid bemötandet
  • Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD
  • Att möta ensamkommande barn

Vi tar särskilt upp:

  • att bemöta människor i kris t.ex. för att de fått avslag på sin asylansökan

 

Till din hjälp när du vill utbilda andra

Talarstöd från utbildning i Varberg 7 november 2017 (PDF)

Vad alla på arbetsplatsen bör veta och kunna 7 november 2017 (Powerpoint)

Allt material från utbildning i Örebro 4 april 2017 (komprimerat zip-arkiv)

Hela utbildningen 12 januari 2017 på film

Migration och hälsa grundkurs

Talarstöd: Migration och hälsa grundkurs (Powerpoint med filmklipp, dokumentets storlek 115 Mb)

Talarstöd: vad hela organisationen bör veta (Powerpoint)

Talarstöd: bemötande vid PTSD (Powerpoint)

Talarstöd: Suicid – vad gör vi (Powerpoint)

Talarstöd: Vad gör vi om det blir avslag ?(Powerpoint)

Talarstöd: När ska man söka hjälp (Powerpoint med filmklipp)

Talarstöd: Hur skapar vi bättre möten (Powerpoint med filmklipp)

Talarstöd: Hur går vi vidare (Powerpoint)

Manual för att utbilda personal

  • Senast ändrad den 15 november 2017