Migration och psykisk hälsa, grundkurs

Denna utbildning var en del av utbildningsprogrammet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända 2016-17. Materialet finns kvar som referens.

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har för avsikt att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal inom din organisation.

Innehåll

Vi ger dig allt du behöver för att genomföra ett utbildningspass på 45-60 minuter (till exempel under en arbetsplatsträff) om:

  • Hur hälsan kan påverkas före, under och efter flykt
  • Symtom på psykisk ohälsa
  • Vad man ska tänka på vid bemötandet
  • Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD
  • Att möta ensamkommande barn

Vi tar särskilt upp:

  • Att bemöta människor i kris t.ex. för att de fått avslag på sin asylansökan

Målgrupp

Utbildningen riktar sig i första hand till dig som har för avsikt att sprida kunskapen från utbildningen genom att utbilda andra utbildare eller personal inom din organisation.Exempel på personalgrupper att sprida kunskapen till är personal utan vårdutbildning som möter asylsökande och nyanlända, t.ex. anställda inom kommuner, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Migration och psykisk hälsa - en introduktion

En filmad föreläsning med Maria Nyström Agback på SKL som är tänkt som en introduktion till ämnet migration och psykisk hälsa. Hela föreläsningen är 30 minuter lång.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?