Suicid

Kunskapsguiden

Här finns metoder, utbildningar och annat kring självmord och självmordsförsök.

Mind

En ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Att prata om att livet går upp och ner är livsviktigt. Här kan du läsa mer om vad som är aktuellt inom området.

NASP

Nationellt  centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa har sedan den 1 oktober 2007 en nationell expertfunktion i suicidprevention. Här samlas deras utbildningar

Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas suicid riktar sig till alla som kommer i kontakt med självmordsnära människor och ger kunskap, användbara råd och reflektion kring suicidprevention i praktiken. Utbildningsprogrammet består av filmade föreläsningar med faktablad, filmade diskussioner och rollspel samt en ordlista. Materialet levereras på ett USB-minne och får kopieras till en dator som tillhör verksamheten och är lösenordsskyddad. Hela programmet kan användas för ett obegränsat antal grupper inom verksamheten till en engångskostnad på 20.000 kr.

Läs mer på psyk-e.se

Suicide Zero

Suicide Zero är en ideell organisation som arbetar för att radikalt minska självmorden. Här finns deras utbildningar.