Suicid

Första hjälpen till psykisk hälsa: äldre

Under 2023 erbjuder Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) en kostnadsfri utbildning för biståndshandläggare i Region Stockholm: Första hjälpen till psykisk hälsa: äldre. Kursens mål är att vidga kunskapen om psykisk ohälsa bland äldre och på att förstå, upptäcka och tolka tecken på psykisk ohälsa.

Psyk-E bas suicid

Psyk-E bas Suicid riktar sig till alla som i sitt arbete kommer i kontakt med självmordsnära människor. Utbildningsprogrammet ger kunskap, användbara råd och reflektioner kring suicidprevention i praktiken och består av filmade föreläsningar med några av Sveriges främsta experter inom sina områden. Ur kursinnehållet:

  • Forskning och prevention.
  • Bemötande.
  • Självmordsrisk i olika grupper
  • Psykiatriska sjukdomstillstånd med ökad självmordsrisk.
  • Existentiella och religiösa aspekter på självmord.

Rekommendationer för suicidpreventiva insatser – RESPI

RESPI är en sajt som samlar information om evidensbaserade befolkningsinriktade insatser för att minska självmordshandlingar och om hur man kan arbeta för att förebygga självmord.

Här hittar du bland annat:

  • Information om aktuella riskgrupper och utbildningar i självmordsprevention.
  • Exempel på handlingsplaner, självmordspreventivt arbete i kommunerna och vad och hur man kan utvärdera sitt arbete.

Informationen har sammanställts av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP)/Region Stockholm och Karolinska Institutet på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Stör döden

Stör döden är ett digitalt utbildningsmaterial för dig som arbetar som lärare på högstadiet och gymnasiet, framtaget av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) i samarbete med Suicid Zero, Mind och SPES. Materialet har arbetats fram i samarbete med lärare och skolpersonal i syfte att stötta vuxna som möter barn som mår psykiskt dåligt.

Suicide Zero

Den ideella organisationen Suicide Zero arbetar för att radikalt minska antalet självmord genom att bland annat erbjuda utbildningar där du lär dig att upptäcka varningstecken på psykisk ohälsa och vad du kan göra för att stötta och hjälpa. Suicide Zero utbildningskalender.

Suicidprevention.se

Webbplatsen suicidprevention.se drivs av Folkhälsomyndigheten och erbjuder utöver konferenser samlad kunskap och nationell statistik om suicid för dig som arbetar med att förebygga självmord.