Äldre

Kunskapsguiden

Kunskapsguiden innehåller utbildningar och andra verktyg kopplat till äldre. Klicka dig vidare på deras hemsida.

”Våga fråga – våga se!”

En webbutbildning om psykisk ohälsa bland äldre. Utbildningen riktar sig främst till vård- och omsorgspersonal som möter äldre med psykiska ohälsa.

Läs mer

Psyk-E bas senior

Ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av flera delar:

  • 13 korta föreläsningar av svenska experter kring äldres psykiska ohälsa
  • Skriftliga sammanfattningar, så kallade faktablad, av samtliga föreläsningar
  • Ordlista
  • Psyk-E bas webbplats
  • Manual för utbildningsledare

Läs mer

På Psyk-E bas webbplats finns en ordlista och faktatexter för nedladdning. Där finns även föreläsningar och information om handledarmanualen. Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med äldre människor.

SKL

SKL har tagit fram utbildningsmaterial kring SIP med särskilt fokus på äldre.