Äldre

Våga fråga – våga se!

Webbutbildningen Våga fråga – våga se! handlar om psykisk ohälsa bland äldre och är framtagen av Nestor, en äldreinriktad forsknings- och utvecklingsenhet som arbetar på uppdrag av geriatrik och primärvård, Region Stockholm och kommunerna Botkyrka, Haninge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje, Tyresö och Värmdö.

Utbildningen riktar sig främst till vård- och omsorgspersonal som möter äldre med psykiska ohälsa och består av sex delar:

  • Psykisk ohälsa hos äldre.
  • Depression och bipolär sjukdom.
  • Ångest och sömnstörning.
  • Psykossjukdom och förvirring.
  • Missbruk och självmord.
  • Det kan bli bättre!

Psyk-E bas Senior

Psyk-E bas Senior är ett webbaserat utbildningsprogram med föreläsningar om hur du känner igen, vårdar och behandlar de vanligaste psykiatriska sjukdomstillstånden hos äldre. Utbildningen grundas på vetenskaplig evidens från psykiatrisk, vårdvetenskaplig och socialvetenskaplig forskning, men också på beprövad erfarenhet från klinisk psykiatri och socialtjänst.

Kursinnehåll:

  • 13 korta föreläsningar av svenska experter kring äldres psykiska ohälsa.
  • Faktablad från alla föreläsningar.
  • Psyk-E bas webbplats.
  • Manual för utbildningsledare.

SIP för äldre

Sveriges kommuner och regioner, SKR, har ett utbildningsmaterial om Samordnad individuell plan (SIP) med särskilt fokus på äldre. Materialet består av filmer, handbok, manualer, talarstöd i Powerpoint, intervjuer och checklistor och är anpassat för att informera och utbilda olika målgrupper: personal, chefer, förtroendevalda, patienter och närstående.

Kunskapsguiden/äldre

Kunskapsguiden/äldre samlar utbildningar, information och verktyg kopplade till psykisk hälsa och äldre.