Psykisk funktionsnedsättning

Psyk-E Bas

Psyk-E bas är ett webbaserat utbildningsprogram som riktar sig till dig som kommer i kontakt med människor som har psykisk ohälsa, till exempel inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.

Kursinnehåll:

  • 18 korta föreläsningar av svenska experter om olika psykiatriska ämnesområden.
  • Faktablad till samtliga föreläsningar.
  • Frågor och svar.
  • Psyk-E bas webbplats.
  • Manual för utbildningsledare

Att möta patienter med funktionsnedsättning

En webbutbildning som ger dig som arbetar inom primärvården eller primärvårdsrehabiliteringen verktyg för god vård till vuxna patienter med utvecklingsrelaterad funktionsnedsättning: Att möta patienter med funktionsnedsättning. Du får basfakta kring vanligt förekommande utvecklingsrelaterade diagnoser och hur du bemöter vuxna patienter med:

  • intellektuell funktionsnedsättning (ID)
  • autism
  • medfödd/tidigt förvärvad rörelsenedsättning
  • flerfunktionsnedsättning.

Att undanröja hinder

Webbutbildning Att undanröja hinder handlar om våra olika funktionsförmågor, våra normer och hur vi möter varandra. Den handlar om samhället, om vår verksamhet i Region Stockholm, om våra arbetsplatser och om dig som individ. Syftet med kursen är att öka din medvetenhet om allas rätt att fullt ut kunna delta i samhällets alla funktioner och om vårt gemensamma ansvar att säkerställa denna rättighet.