Psykisk funktionsnedsättning

Psyk-E bas

Psyk-E bas är en webbutbildning i grundläggande psykiatri för personal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk ohälsa. Kunskap med hög tillgänglighet var du än befinner dig – är temat för webbutbildningen.

Psyk-E bas är ett webbaserat utbildningsprogram avsett att användas i studiecirkelformat i små grupper med handledning. Programmet består av flera delar:

 • 18 korta föreläsningar av svenska experter om olika psykiatriska ämnesområden
 • Filmad fallvinjett som visar typiska problem och situationer som kan uppstå vid ett av de tillstånd som beskrivs i föreläsningarna
 • Skriftliga sammanfattningar, så kallade faktablad, av samtliga föreläsningar
 • Frågor och svar kring samtliga föreläsningar
 • Ordlista
 • Psyk-E bas webbplats
 • Manual för utbildningsledare

På Psyk-E bas webbplats finns en kort introduktion till kursen, korta filmtrailers för de olika föreläsningarna, frågor och svar, ordlista och texter för nedladdning. Där finns även föreläsningar i sin helhet och information om handledarmanualen. Programmet har utvecklats för landstings- och kommunpersonal, men är av värde för alla som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med människor med psykisk sjukdom. Psyk-E bas är en del av regeringens satsning på att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och i den psykiatriska hälso- och sjukvården.

Att undanröja hinder

Att undanröja hinder är en webbutbildning som vill skapa delaktighet för alla. Syftet är att utveckla ett normkritiskt tänkande och undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning. Utbildningen tar cirka 20 minuter och vänder sig till alla som är anställda i landstinget eller hos arbetsgivare som har avtal med landstinget.

Möta patienter med funktionsnedsättning

En utbildning som ger dig basfakta om vanligt förekommande utvecklingsrelaterade diagnoser och hur du bemöter vuxna patienter med:

 • intellektuell funktionsnedsättning (ID)
 • autism
 • medfödd/tidigt förvärvad rörelsenedsättning
 • flerfunktionsnedsättning

Dessutom får du tips och råd om att hantera utmanande beteenden samt att arbeta med hälsosamma levnadsvanor för denna målgrupp.

Läs mer